Din position: Hem > Värmdö kommun > Vård- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2017-01-24

Sammanträde 2017-01-24

Datum
Klockan
16:30
Plats
Kanholmsfjärden

1 Riktlinjer för handläggning enligt socialtjänstlagen avseende äldreomsorg och bistånd till personer med funktionsnedsättning

2 Riktlinjer som stöd för handläggning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

3 Kompensation för tillfälligt boende vid renovering av Gustavsgården

4 Införande av valfrihetssystem gällande kollo för funktionshindrade

5 Internkontrollplan 2017, vård- och omsorgsnämnden

6 Beslut ej verkställda inom tre månader, kvartal 4 2016