Din position: Hem > Värmdö kommun > Vård- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2017-05-09

Sammanträde 2017-05-09

Datum
Klockan
16:30
Plats
Kanholmsfjärden

4 Justeringens tid och plats

5 Ekonomisk månadsuppföljning

6 Budgetuppföljningsprognos 1, 2017

7 Yttrande över revisionsrapport - nyckeltalsanalys inom vård och omsorg

8 Revidering av delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden

10 Omvandlingsbidrag Demens 2017

11 Ej verkställda beslut första kvartalet 2017, vård- och omsorgsnämnden

14 Information: Lägesrapport ombyggnad Gustavsgården