Din position: Hem > Värmdö kommun > Vård- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2017-06-20

Sammanträde 2017-06-20

Datum
Klockan
16:30
Plats
Kanholmsfjärden

5 Information från Kulturskolan: funkismello

6 Ekonomisk månadsuppföljning

7 Kommundirektörens underlag för budget 2018, ramar 2019-2020

9 Dokumenthanteringsplan för omsorgs- och välfärdssektorn

10 Avtals- och kvalitetsuppföljning för hemtjänst

11 Handlingsplan 2017 utifrån avtals- och kvalitetsuppföljning Värmdö kommun hemtjänst

12 Patientsäkerhetsberättelse LSS hälsan 2016

13 Rapport om hälso- och sjukvården på Ljung 2017

14 Rapport om hälso- sjukvården på Slottsovalen 2017

15 Initiativ (C): Revidering av uppdrag - seniorlots

16 Initiativ (S): Medicinskt ansvarig sjuksköterska

17 Ansökan om kommunalt bidrag 2017 för pensionärsorganisationer

18 Ansökan om kommunalt bidrag 2017 för handikapporganisationer

21 Information

- Återkoppling Gustavsgården
- Från pensionärsråder
- Från arbetsgruppen