Din position: Hem > Värmdö kommun > Vård- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2017-10-10

Sammanträde 2017-10-10

Datum
Klockan
16:30
Plats
Kanholmsfjärden

4 Justeringens tid och plats

5 Funktionsprogram särskilt boende

6 Beställning av Projekt Pilhamn särskilt boende

8 Information om sekretessregler

Dnr: 2017VON/0085

Redovisas muntligen vid sammanträdet.

9 Information till vård- och omsorgsnämnden oktober 2017

Dnr: 2017VON/0085

Redovisas muntligen vid sammanträdet.

10 Uppföljning av handlingsplan, Gustavsgården

Dnr: 2017VON/0114

Redovisas muntligen vid sammanträdet.

11 Ekonomisk månadsuppföljning oktober, vård- och omsorgsnämnden

12 Remiss: Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre, SOU 2017:21

13 Samverkan kring utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

14 Svar på motion (S): Låt brukarna själva bestämma över ledsagningen

15 Initiativ (MP) Nya biståndsbeslut dröjer

16 Övriga frågor oktober 2017, vård- och omsorgsnämnden