Din position: Hem > Värmdö kommun > Vård- och omsorgsstyrelsen > Sammanträde 2013-12-05

Sammanträde 2013-12-05

Datum
Klockan
18.00
Plats
Kanholmsfjärden

Partierna disponerar rum för gruppmöte:
Koalitionen, kl 17:00 i Kanholmsjärden.
Oppositi Läs mer...onen, kl. 17:00, Ingaröfjärden

7 Tidredovisning inom hemtjänsten

§56 Anslutning till Liverpool Care Pathway (LCP) ­ en

§57 Anslutning till NPÖ - nationell patientöversikt

§58 Tidredovisning inom hemtjänsten

§60 Delgivningar och anmälningsärenden oktober

§61 Delegationsbeslut Vård- och omsorgsstyrelsens beslut