Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2016-10-19

Sammanträde 2016-10-19

Datum
Klockan
08:00
Plats
Vidöstern

1 Fastställande av dagordning

4 Tillfällig utökning av personalbudget.

5 Beslut om avskrivning av detaljplan för Bro 1:20 i Lagan samhälle.

6 Beslut om antagande av detaljplan för Värmeverket 2 med flera i Ljungby.

7 Beslut om granskning av detaljplan för dela v Hyveln 1 med flera, Karlsro industriområde i Ljungby.

8 Bolmsö-Perstorp 1:4 och 1:6, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus.

9 Staverhult 1:14 och Balkarp 3:7, ansökan om bygglov för nybyggnad av fem vindkraftverk samt sju teknikbyggnader.

§153 Fastställande av dagordning

§154 Meddelande och information

§156 Tillfällig utökning av personalbudget.

§157 Beslut om avskrivning av detaljplan för Bro 1:20 i Lagan samhälle.

§158 Beslut om antagande av detaljplan för Värmeverket 2 med flera i Ljungby.

§159 Beslut om granskning av detaljplan för dela v Hyveln 1 med flera, Karlsro industriområde i Ljungby.

§160 Bolmsö-Perstorp 1:4 och 1:6, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus.

§161 Staverhult 1:14 och Balkarp 3:7, ansökan om bygglov för nybyggnad av fem vindkraftverk samt sju teknikbyggnader.

§162 Basfiolen 2, överklagande av mark- och miljödomstolens dom gällande utvändig ändring