Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2020-11-17

Sammanträde 2020-11-17

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 8/2020-10-20

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information /presentation

8 Remiss av Motion om Stockholms stads verksamheter finns till för dess invånare – inte för dess byråkrati

10 Remiss av Stockholms stads program mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella tjänster samt sexuellt våld oberoende relationer

11 Remiss av Kulturstrategiskt program för Stockholms stad

12 Upphandling av larmmottagningssystem för Stockholms Trygghetsjour

Dnr 2.3.3-600/2020
Handläggare: Nima Andacheh
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Handlingsplan för legitimerad personal

Dnr 1.1.3-647/2020
Handläggare: Lena Alksten
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

14 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för oktober

Dnr 1.2.2-99/2020
Handläggare: Monica Jonsson
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Anmälan av tjänsteutlåtande ”Arbetet med äldre hemlösa kvinnor och män med tyngdpunkt på samverkan kring äldre med psykosociala problem” från socialnämnden sammanträde den 20 oktober 2020

16 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 10 november 2020

17 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor från den 15 oktober och 12 november 2020

18 Postlista för 1-31 oktober 2020

19 Anmälan av beslut fattade enligt delegation 1 oktober–5 november 2020

Dnr 1.1.3-274/2020
Handläggare: Gina Lööf

§3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 8/2020-10-20

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Förvaltningschefens information/presentation

§8 Remiss av Motion om Stockholms stads verksamheter finns till för dess invånare – inte för dess byråkrati

§10 Remiss av Stockholms stads program mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella tjänster samt sexuellt våld oberoende relationer

§12 Upphandling av larmmottagningssystem för Stockholms Trygghetsjour

§13 Handlingsplan för legitimerad personal

§14 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för oktober

§15 Anmälan av tjänsteutlåtande från socialnämnden ”Arbetet med äldre hemlösa kvinnor och män med tyngdpunkt på samverkan kring äldre med psykosociala problem” från sammanträde den 20 oktober 2020

§16 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 10 november 2020

§17 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor från den 15 oktober och 12 november 2020

§18 Postlista för 1– 31 oktober 2020

§19 Anmälan av beslut fattade enligt delegation 1 oktober – 5 november 2020