Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2019-12-12

Sammanträde 2019-12-12

Datum
Klockan
18:30
Plats
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 8 A, Johanneshov

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

2 Fastställande av dagordning

Beslutsärenden

4 Angående trygghet – svar på skrivelse från (SD)

5 Försöks- och träningslägenheter – svar på skrivelse från (SD)

6 Medborgardialog i Dalen – svar på skrivelse från (S), (V) och (Fi)

7 Strandbad i Rågsveds naturreservat – svar på skrivelse från (S), (V) och (Fi)

8 Underskott inom barn- och ungdomsvården – svar på skrivelse från (V)

9 Månadsprognos novem ber 2019 (senare utskick)

10 Verksamhetsplan 2020 för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Dnr: EÅV 2019/660
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
10 Bilaga 1 Blankettset SDN14.pdf (197 kb) 10 Bilaga 10 a 2020 KFD Elcyklar, extrabatterier, extralås - Ansökan om Klimatinvesteringsmedel.pdf (82 kb) 10 Bilaga 10 b 2020 ULS Eco Asfaltering Årsta - Ansökan om Klimatinvetseringsmedel.pdf (440 kb) 10 Bilaga 10 c 2020 uls lod-anläggningar ansökan om klimatinvesteringsmedel.pdf (212 kb) 10 Bilaga 10 d 2020 ULS Växtbäddar med Biokol - Ansökan om Klimatinvesteringsmedel.pdf (317 kb) 10 Bilaga 11a Ansökan för trygghetsmedel belysning.pdf (789 kb) 10 Bilaga 11b Ansökan för Trygghetsskapande åtgärder bommar.pdf (1 182 kb) 10 Bilaga 11c Ansökan för Trygghetsskapande åtgärder hundrastgårdar.pdf (1 044 kb) 10 Bilaga 11d Ansökan medel för trygghetsskapande åtgärder plaskdamm.pdf (95 kb) 10 Bilaga 11e Ansökan trygghetsskapande åtgärder Rågsved_.pdf (234 kb) 10 Bilaga 12 Parkinvesteringar VP 2020.pdf (350 kb) 10 Bilaga 13 Ansökan Aktivitetscenter 2020.pdf (31 kb) 10 Bilaga 14 Ansökan Tryggt mottagande i hemmet 2020.pdf (138 kb) 10 Bilaga 15 Ansökan medel för introduktionsförskola EÅV 2019.pdf (199 kb) 10 Bilaga 16 KUS ansökan Stjärnmärkning.pdf (115 kb) 10 Bilaga 17 Ansökan Giftfri förskola.pdf (40 kb) 10 Bilaga 2 Organisationsskiss EÅVsdf 2020.pdf (541 kb) 10 Bilaga 3 System för intern kontroll 2020.pdf (145 kb) 10 Bilaga 4 Vasentlighets- och riskanalys samt internkontr (3).pdf (407 kb) 10 Bilaga 5 Prisbilaga.pdf (113 kb) 10 Bilaga 6 Kompetensförsörjningsstrategi Enskede Årsta Vantör 2020 - 2023.pdf (141 kb) 10 Bilaga 7a Kompetensförsörjningsplan för förskolan 2020.pdf (132 kb) 10 Bilaga 7b Kompetensförsörjningsplan ÄO 2020 under arb.pdf (136 kb) 10 Bilaga 8 Plan för upphandling 2020 - EÅV sdf.pdf (33 kb) 10 Bilaga 9 Rutin för kommunikation.pdf (213 kb) 10 Bilaga11 f Tunnlar i Högdalen Trygghetsskapande åtgärder.pdf (194 kb)

11 Fyllnadsval till stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

12 Rapportering till IVO av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 2 år 2019

15 Ansökan om föreningsbidrag 2020

Remissärenden

16 Stockholms stads säkerhetsprogram 2020 -2023, dnr KS 2019/1543

17 Objekt- och anhöriganställningar inom ledsagar - och avlösarservice, dnr KS 2019/1280

19 Anmälningsärenden

A. Förteckning över inkomna protokoll, skrivelser, m.m.(se pärm)
B. Delegationsbeslut, se pärm
C. Protokoll från pensionärsrådets sammanträde (utsändes senare)
D. Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor (utsändes senare)
E. Protokoll från förvaltningsgruppen (utsändes senare)
F. Balanslista över nämndens uppdrag till förvaltningen, (delas ut på gruppmötet)

21 Stadsdelsdirektörens information

Slutet sammanträde

22 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Fastställande av dagordning

§9 Månadsrapport november 2019

§10 Verksamhetsplan 2020 för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
10 Bilaga 1 Blankettset SDN14.pdf (197 kb) 10 Bilaga 10 a 2020 KFD Elcyklar, extrabatterier, extralås - Ansökan om Klimatinvesteringsmedel.pdf (82 kb) 10 Bilaga 10 b 2020 ULS Eco Asfaltering Årsta - Ansökan om Klimatinvetseringsmedel.pdf (440 kb) 10 Bilaga 10 c 2020 uls lod-anläggningar ansökan om klimatinvesteringsmedel.pdf (212 kb) 10 Bilaga 10 d 2020 ULS Växtbäddar med Biokol - Ansökan om Klimatinvesteringsmedel.pdf (317 kb) 10 Bilaga 11a Ansökan för trygghetsmedel belysning.pdf (789 kb) 10 Bilaga 11b Ansökan för Trygghetsskapande åtgärder bommar.pdf (1 182 kb) 10 Bilaga 11c Ansökan för Trygghetsskapande åtgärder hundrastgårdar.pdf (1 044 kb) 10 Bilaga 11d Ansökan medel för trygghetsskapande åtgärder plaskdamm.pdf (95 kb) 10 Bilaga 11e Ansökan trygghetsskapande åtgärder Rågsved_.pdf (234 kb) 10 Bilaga 12 Parkinvesteringar VP 2020.pdf (350 kb) 10 Bilaga 13 Ansökan Aktivitetscenter 2020.pdf (31 kb) 10 Bilaga 14 Ansökan Tryggt mottagande i hemmet 2020.pdf (138 kb) 10 Bilaga 15 Ansökan medel för introduktionsförskola EÅV 2019.pdf (199 kb) 10 Bilaga 16 KUS ansökan Stjärnmärkning.pdf (115 kb) 10 Bilaga 17 Ansökan Giftfri förskola.pdf (40 kb) 10 Bilaga 2 Organisationsskiss EÅVsdf 2020.pdf (541 kb) 10 Bilaga 3 System för intern kontroll 2020.pdf (145 kb) 10 Bilaga 4 Vasentlighets- och riskanalys samt internkontr (3).pdf (407 kb) 10 Bilaga 5 Prisbilaga.pdf (113 kb) 10 Bilaga 6 Kompetensförsörjningsstrategi Enskede Årsta Vantör 2020 - 2023.pdf (141 kb) 10 Bilaga 7a Kompetensförsörjningsplan för förskolan 2020.pdf (132 kb) 10 Bilaga 7b Kompetensförsörjningsplan ÄO 2020 under arb.pdf (136 kb) 10 Bilaga 8 Plan för upphandling 2020 - EÅV sdf.pdf (33 kb) 10 Bilaga 9 Rutin för kommunikation.pdf (213 kb) 10 Bilaga11 f Tunnlar i Högdalen Trygghetsskapande åtgärder.pdf (194 kb)
Beslut/Protokollsutdrag
§10_prot_20191212.pdf (428 kb)

§11 Fyllnadsval till stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

§12 Rapportering till IVO av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 2 år 2019

§21 Stadsdelsdirektörens information

§22 Anmälan av sociala delegationens protokoll från 29 november och 12 december 2019