Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2020-12-17

Sammanträde 2020-12-17

Datum
Klockan
18:30
Plats
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 8 A, Johanneshov

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning

2 Fastställande av dagordning

Medborgarförslag

3 Utegym i Vårflodsparken

Skrivelser

4 Svar på skrivelse från (M), (L), (MP), (C) – Inventering av kolonilotter och stadsodlingar

Beslutsärenden

5 Månadsrapport november 2020

Dnr: EÅV 2020/109 (Senare utskick)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Rapportering till IVO av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 3 år 2020

7 Ansökan om föreningsbidrag 2021

14 Anmälningsärenden

A. Förteckning över inkomna protokoll, skrivelser, m.m. dnr EÅV 2020/2 (se pärm)
B. Delegationsbeslut, se pärm
C. Protokoll från pensionärsrådets sammanträde (sammanträdet för december är inställt)
D. Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor (sammanträdet för december är inställt)
E. Protokoll från förvaltningsgruppen (utsändes senare)
F. Balanslista över nämndens uppdrag till förvaltningen, (delas ut på gruppmötet)

16 Stadsdelsdirektörens information

Slutet sammanträde

17 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 § FB

18 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

19 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

20 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

21 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

22 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

23 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Fastställande av dagordning

§5 Månadsrapport november 2020

§6 Rapportering till IVO av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 3 år 2020

§16 Stadsdelsdirektörens information

§17 Överflyttning av vårdnaden till särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 a § föräldrabalken (FB)

§18 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

§19 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

§20 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

§21 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

§22 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

§23 Anmälan av sociala delegationens protokoll från 19 november, 27 november, 7 december, 9 december och 10 december (2 st sammanträden) 2020