Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Extra Sammanträde 2021-05-05

Extra Sammanträde 2021-05-05

Datum
Klockan
16:30
Plats
Drätselnämndens sessionssal

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Överenskommelse om exploatering med försäljning och tomträtt, för kontor och centrumändamål inom fastigheterna Hangö 1, Ladugårdsgärdet 1:9, Ladugårdsgärdet 1:40 och Neapel 3 inom Södra Värtan i Norra Djurgårdsstaden med Niam VI Neapel 3 AB, Niam VII Norra Djurgårdsstaden AB, Fastighets AB Hangö och Fastighets AB Pirhuset. Genomförandebeslut (SP)

Dnr: Dnr E2016-016242-4

OJ
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
3. Bilaga 1.pdf (215 kb) 3. Bilaga 2.pdf (812 kb) 3. Bilaga 3.pdf (733 kb) 3. Bilaga 4.pdf (737 kb) 3. Bilaga 5a Ök om expl Tomträtten Neapel 3,Kvarter D1(Niam).pdf (6 348 kb) 3. Bilaga 5a. D1, Bilaga 1.pdf (714 kb) 3. Bilaga 5a. D1, Bilaga 10.pdf (588 kb) 3. Bilaga 5a. D1, Bilaga 2.pdf (683 kb) 3. Bilaga 5a. D1, Bilaga 3.pdf (894 kb) 3. Bilaga 5a. D1, Bilaga 4.pdf (24 079 kb) 3. Bilaga 5a. D1, Bilaga 5.pdf (902 kb) 3. Bilaga 5a. D1, Bilaga 6.pdf (726 kb) 3. Bilaga 5a. D1, Bilaga 7.pdf (5 993 kb) 3. Bilaga 5a. D1, Bilaga 8.pdf (2 669 kb) 3. Bilaga 5a. D1, Bilaga 9.pdf (8 956 kb) 3. Bilaga 5b A2 Ök om expl Kvarter A2 (Niam).pdf (7 602 kb) 3. Bilaga 5b A2, Bilaga 1.pdf (793 kb) 3. Bilaga 5b A2, Bilaga 10.pdf (574 kb) 3. Bilaga 5b A2, Bilaga 2.pdf (371 kb) 3. Bilaga 5b A2, Bilaga 3.pdf (238 kb) 3. Bilaga 5b A2, Bilaga 4.pdf (713 kb) 3. Bilaga 5b A2, Bilaga 5.pdf (1 329 kb) 3. Bilaga 5b A2, Bilaga 6.pdf (23 850 kb) 3. Bilaga 5b A2, Bilaga 7.pdf (5 985 kb) 3. Bilaga 5b A2, Bilaga 8.pdf (2 669 kb) 3. Bilaga 5b A2, Bilaga 9.pdf (9 121 kb) 3. Bilaga 5c A1, Ök om expl Kvarter A1 (Bonnier).pdf (8 194 kb) 3. Bilaga 5c A1, Bilaga 1.pdf (986 kb) 3. Bilaga 5c A1, Bilaga 10.pdf (555 kb) 3. Bilaga 5c A1, Bilaga 2.pdf (362 kb) 3. Bilaga 5c A1, Bilaga 3.pdf (232 kb) 3. Bilaga 5c A1, Bilaga 4.pdf (612 kb) 3. Bilaga 5c A1, Bilaga 5.pdf (813 kb) 3. Bilaga 5c A1, Bilaga 6.pdf (23 256 kb) 3. Bilaga 5c A1, Bilaga 7.pdf (6 497 kb) 3. Bilaga 5c A1, Bilaga 8.pdf (2 890 kb) 3. Bilaga 5c A1, Bilaga 9.pdf (2 898 kb) 3. Bilaga 5d, B och C Bilaga 11.pdf (584 kb) 3. Bilaga 5d, B och C Bilaga 5.pdf (611 kb) 3. Bilaga 5d, B och C, Bilaga 1.pdf (963 kb) 3. Bilaga 5d, B och C, Bilaga 10.pdf (2 959 kb) 3. Bilaga 5d, B och C, Bilaga 2.pdf (897 kb) 3. Bilaga 5d, B och C, Bilaga 3.pdf (572 kb) 3. Bilaga 5d, B och C, Bilaga 4.pdf (2 277 kb) 3. Bilaga 5d, B och C, Bilaga 6.pdf (1 443 kb) 3. Bilaga 5d, B och C, Bilaga 7.pdf (23 807 kb) 3. Bilaga 5d, B och C, Bilaga 8.pdf (6 434 kb) 3. Bilaga 5d, B och C, Bilaga 9.pdf (2 812 kb) 3. Bilaga 5d, B och C, Ök om expl Kvarter B och C (Bonnier).pdf (7 921 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och eventuell information från

§3 Överenskommelse om exploatering med försäljning och tomträtt, för kontor och centrumändamål inom fastigheterna Hangö 1, Ladugårdsgärdet 1:9, Ladugårdsgärdet 1:40 och Neapel 3 inom Södra Värtan i Norra Djurgårdsstaden med Niam VI Neapel 3 AB, Niam VII Norra Djurgårdsstaden AB, Fastighets AB Hangö och Fastighets AB Pirhuset. Genomförandebeslut

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
3. Bilaga 1.pdf (215 kb) 3. Bilaga 2.pdf (812 kb) 3. Bilaga 3.pdf (733 kb) 3. Bilaga 4.pdf (737 kb) 3. Bilaga 5a Ök om expl Tomträtten Neapel 3,Kvarter D1(Niam).pdf (6 348 kb) 3. Bilaga 5a. D1, Bilaga 1.pdf (714 kb) 3. Bilaga 5a. D1, Bilaga 10.pdf (588 kb) 3. Bilaga 5a. D1, Bilaga 2.pdf (683 kb) 3. Bilaga 5a. D1, Bilaga 3.pdf (894 kb) 3. Bilaga 5a. D1, Bilaga 4.pdf (24 079 kb) 3. Bilaga 5a. D1, Bilaga 5.pdf (902 kb) 3. Bilaga 5a. D1, Bilaga 6.pdf (726 kb) 3. Bilaga 5a. D1, Bilaga 7.pdf (5 993 kb) 3. Bilaga 5a. D1, Bilaga 8.pdf (2 669 kb) 3. Bilaga 5a. D1, Bilaga 9.pdf (8 956 kb) 3. Bilaga 5b A2 Ök om expl Kvarter A2 (Niam).pdf (7 602 kb) 3. Bilaga 5b A2, Bilaga 1.pdf (793 kb) 3. Bilaga 5b A2, Bilaga 10.pdf (574 kb) 3. Bilaga 5b A2, Bilaga 2.pdf (371 kb) 3. Bilaga 5b A2, Bilaga 3.pdf (238 kb) 3. Bilaga 5b A2, Bilaga 4.pdf (713 kb) 3. Bilaga 5b A2, Bilaga 5.pdf (1 329 kb) 3. Bilaga 5b A2, Bilaga 6.pdf (23 850 kb) 3. Bilaga 5b A2, Bilaga 7.pdf (5 985 kb) 3. Bilaga 5b A2, Bilaga 8.pdf (2 669 kb) 3. Bilaga 5b A2, Bilaga 9.pdf (9 121 kb) 3. Bilaga 5c A1, Ök om expl Kvarter A1 (Bonnier).pdf (8 194 kb) 3. Bilaga 5c A1, Bilaga 1.pdf (986 kb) 3. Bilaga 5c A1, Bilaga 10.pdf (555 kb) 3. Bilaga 5c A1, Bilaga 2.pdf (362 kb) 3. Bilaga 5c A1, Bilaga 3.pdf (232 kb) 3. Bilaga 5c A1, Bilaga 4.pdf (612 kb) 3. Bilaga 5c A1, Bilaga 5.pdf (813 kb) 3. Bilaga 5c A1, Bilaga 6.pdf (23 256 kb) 3. Bilaga 5c A1, Bilaga 7.pdf (6 497 kb) 3. Bilaga 5c A1, Bilaga 8.pdf (2 890 kb) 3. Bilaga 5c A1, Bilaga 9.pdf (2 898 kb) 3. Bilaga 5d, B och C Bilaga 11.pdf (584 kb) 3. Bilaga 5d, B och C Bilaga 5.pdf (611 kb) 3. Bilaga 5d, B och C, Bilaga 1.pdf (963 kb) 3. Bilaga 5d, B och C, Bilaga 10.pdf (2 959 kb) 3. Bilaga 5d, B och C, Bilaga 2.pdf (897 kb) 3. Bilaga 5d, B och C, Bilaga 3.pdf (572 kb) 3. Bilaga 5d, B och C, Bilaga 4.pdf (2 277 kb) 3. Bilaga 5d, B och C, Bilaga 6.pdf (1 443 kb) 3. Bilaga 5d, B och C, Bilaga 7.pdf (23 807 kb) 3. Bilaga 5d, B och C, Bilaga 8.pdf (6 434 kb) 3. Bilaga 5d, B och C, Bilaga 9.pdf (2 812 kb) 3. Bilaga 5d, B och C, Ök om expl Kvarter B och C (Bonnier).pdf (7 921 kb)
Beslut/Protokollsutdrag
03 protut OJ.pdf (282 kb)