Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-09-26

Sammanträde 2013-09-26

Datum
Klockan
18:00
Plats
Telefonvägen 30, konferensanläggningen en trappa ner

Frågestund
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i sta Läs mer...dsdelsnämnden. Frågestunden håller på som längst till kl. 19:00.

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

2 Utegym

3 Grillplats

6 Ny servicebostad på Främlingsvägen

Inriktings- och genomförandeärende
Dnr 383-2013-2.6
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Förlängning av avtal gällande Hägerstens ungdomsgård

Dnr 380-2010-2.2.2
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Förlänging av avtal gällande Radiusgården

Dnr 104-2011-2.2.2
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Förskolornas arbetssätt att skapa rum i rummet

11 Samverkan mellan kommuner om nyanlända

Yttrande till kommunstyrelsen
Dnr 329-2013-1.5.1
Omedelbar justering

12 Översyn av ersättningssystem för hemtjänst

13 Anvisningar för arbete med HIV/STI-prevention i Stockholms stad

14 Reviderade riktlinjer för riksfärdtjänst

15 Ny ungdomspolitik

Yttrande till kommunstyrelsen
Dnr 379-2013-1.5.1
Omedelbar justering

Anmälningsärenden

17 Protokoll från pensionärsrådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

18 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

19 Protokoll från förvaltningsgruppen

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

20 Minnesanteckningar Lokala BRÅ

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

21 Förteckning över inkomna skrivelser

22 Anmälan av tjänstemannabeslut

Skickas till nämnden och ledningsgruppen

23 Nämndens och förvaltningens frågor

Balanslista över inkomna skrivelser

Slutet sammanträde

24 Yttrande till tingsrätten över ansökan om adoption

25 Nedläggning av faderskapsärende

26 Nedläggning av faderskapsärende

27 Nedläggning av faderskapsärende

28 Nedläggning av faderskapsärende

29 Sociala delegationens protokoll

Protokoll från 12 september 2013

§1 Val av justerare och dag för justering

§6 Ny servicebostad på Främlingsvägen

§7 Förlängning av avtal gällande Hägerstens ungdomsgård

§8 Förlänging av avtal gällande Radiusgården

§16 Protokoll från pensionärsrådet

§17 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§20 Förteckning över inkomna skrivelser

§21 Anmälan av tjänstemannabeslut

§22 Nämndens och förvaltningens frågor

§28 Sociala delegationens protokoll