Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-02-19

Sammanträde 2015-02-19

Datum
Klockan
18:00
Plats
Telefonvägen 30, konferensanläggningen en trappa ner

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

2 Medborgarmöten

4 Förordnande enligt LVU

Anmälningsärenden

6 Enheternas verksamhetsberättelser 2014

Dnr 591-2014-1.2.1
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
6 Tjutbilaga 01 Norra förskoleområdet VB 2014.pdf (536 kb) 6 Tjutbilaga 02 Sydvästra förskoleområdet VB 2014.pdf (377 kb) 6 Tjutbilaga 03 Östra förskoleområdet VB 2014.pdf (424 kb) 6 Tjutbilaga 04 Assistansenheten, VB 2014.pdf (482 kb) 6 Tjutbilaga 05 Barn- och ungdomsenheten, VB 2014.pdf (657 kb) 6 Tjutbilaga 06 Beställarenheten funktionsnedsättning, VB 2014.pdf (702 kb) 6 Tjutbilaga 07 Beställarenheten äldre VB 2014.pdf (424 kb) 6 Tjutbilaga 08 Enheten för ekonomiskt bistånd, VB 2014.pdf (505 kb) 6 Tjutbilaga 09 Fruängens yrkesgrupp, VB 2014.pdf (525 kb) 6 Tjutbilaga 10 Glasade Gången, VB 2014.pdf (511 kb) 6 Tjutbilaga 11 Hägerstens gruppbostäder, VB 2014.pdf (457 kb) 6 Tjutbilaga 12 Liljeholmens dagliga verksamhet, VB 2014.pdf (521 kb) 6 Tjutbilaga 13 Liljeholmens gruppbostäder, VB 2014.pdf (621 kb) 6 Tjutbilaga 14 Stöd- och aktivitetsenheten, VB 2014.pdf (554 kb) 6 Tjutbilaga 15 Vuxenenheten, VB 2014.pdf (505 kb) 6 Tjutbilaga 16 Västertorps dagliga verksamhet, VB 2014.pdf (552 kb) 6 Tjutbilaga 17 Axelsbergs vård- och omsorgsboende VB 2014.pdf (578 kb) 6 Tjutbilaga 18 Axgårdens vård- och omsorgsboende VB 2014.pdf (513 kb) 6 Tjutbilaga 19 Fruängsgårdens servicehus VB 2014.pdf (582 kb) 6 Tjutbilaga 20 Hägersten-Liljeholmens hemtjänst VB 2014.pdf (504 kb) 6 Tjutbilaga 21 Trekantens servicehus VB 2014.pdf (529 kb) 6 Tjutbilaga 22 Äldrestöd VB 2014.pdf (471 kb) 6 Tjutbilaga 23 Administrativa avdelningen VB 2014.pdf (563 kb) 6 Tjutbilaga 24 Samhällsplaneringsavdelningen VB 2014.pdf (574 kb)

11 Kvalitetsgranskning av missbruksvården vid vuxenenheten

12 Protokoll från pensionärsrådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

13 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

14 Protokoll från förvaltningsgruppen

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

15 Minnesanteckningar från Lokala BRÅ

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

16 Förteckning över inkomna skrivelser

17 Anmälan av tjänstemannabeslut

18 Nämndens och förvaltningens frågor

Slutet sammanträde

19 Nedläggning av faderskapsutredning

20 Nedläggning av faderskapsutredning

21 Yttrande till tingsrätten över ansökan om adoption

22 Yttrande till tingsrätten över ansökan om adoption

23 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Protokoll från 5 februari 2015.

§1 Val av justerare och dag för justering

§6 Enheternas verksamhetsberättelser 2014

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
6 Tjutbilaga 01 Norra förskoleområdet VB 2014.pdf (536 kb) 6 Tjutbilaga 02 Sydvästra förskoleområdet VB 2014.pdf (377 kb) 6 Tjutbilaga 03 Östra förskoleområdet VB 2014.pdf (424 kb) 6 Tjutbilaga 04 Assistansenheten, VB 2014.pdf (482 kb) 6 Tjutbilaga 05 Barn- och ungdomsenheten, VB 2014.pdf (657 kb) 6 Tjutbilaga 06 Beställarenheten funktionsnedsättning, VB 2014.pdf (702 kb) 6 Tjutbilaga 07 Beställarenheten äldre VB 2014.pdf (424 kb) 6 Tjutbilaga 08 Enheten för ekonomiskt bistånd, VB 2014.pdf (505 kb) 6 Tjutbilaga 09 Fruängens yrkesgrupp, VB 2014.pdf (525 kb) 6 Tjutbilaga 10 Glasade Gången, VB 2014.pdf (511 kb) 6 Tjutbilaga 11 Hägerstens gruppbostäder, VB 2014.pdf (457 kb) 6 Tjutbilaga 12 Liljeholmens dagliga verksamhet, VB 2014.pdf (521 kb) 6 Tjutbilaga 13 Liljeholmens gruppbostäder, VB 2014.pdf (621 kb) 6 Tjutbilaga 14 Stöd- och aktivitetsenheten, VB 2014.pdf (554 kb) 6 Tjutbilaga 15 Vuxenenheten, VB 2014.pdf (505 kb) 6 Tjutbilaga 16 Västertorps dagliga verksamhet, VB 2014.pdf (552 kb) 6 Tjutbilaga 17 Axelsbergs vård- och omsorgsboende VB 2014.pdf (578 kb) 6 Tjutbilaga 18 Axgårdens vård- och omsorgsboende VB 2014.pdf (513 kb) 6 Tjutbilaga 19 Fruängsgårdens servicehus VB 2014.pdf (582 kb) 6 Tjutbilaga 20 Hägersten-Liljeholmens hemtjänst VB 2014.pdf (504 kb) 6 Tjutbilaga 21 Trekantens servicehus VB 2014.pdf (529 kb) 6 Tjutbilaga 22 Äldrestöd VB 2014.pdf (471 kb) 6 Tjutbilaga 23 Administrativa avdelningen VB 2014.pdf (563 kb) 6 Tjutbilaga 24 Samhällsplaneringsavdelningen VB 2014.pdf (574 kb)

§16 Förteckning över inkomna skrivelser

§17 Anmälan av tjänstemannabeslut

§18 Nämndens och förvaltningens frågor

§23 Anmälan av sociala delegationens protokoll