Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-12-17

Sammanträde 2015-12-17

Datum
Klockan
18:00
Plats
Telefonvägen 30, konferensanläggningen en trappa ner

1 Val av justerare och dag för justering

Medborgarförslag

2 Medborgarförslag om att stärka nämndens engagemang i klimatomställningen

3 Medborgarförslag för parken vid Kata Dalströmsgata

6 Nedskrivning och avskrivning av fordran för ärenden äldre än ett år

6:X Upphandling av boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar som söker asyl

Dnr 546-2015-2.2.1 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Förebyggande och behandling av spelmissbruk

9 Gemensam avtalsreglering genom LOV för insatsen korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt LSS

Yttrande till kommunstyrelsen
Dnr 489-2015-1.5.1 Omedelbar justering

10 Upphandling av stadens gymverksamhet

11 Ungdomsundantag i biståndsnormen

Anmälningsärenden

12 Brukarundersökning vid vuxenenheten och beställarenheten äldre

13 Protokoll från pensionärsrådet

14 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

15 Protokoll från förvaltningsgruppen

16 Minnesanteckningar från Lokala BRÅ

17 Förteckning över inkomna skrivelser

18 Anmälan av tjänstemannabeslut

19 Nämndens och förvaltningens frågor

Månadsrapport för november 2015 - mejlas till nämnden.
Balanslista över inkomna skrivelser från nämnden.

Slutet sammanträde

20 Upphandling av markarbeten vid parkinvesteringar, större underhållsinsatser och övriga anläggningsarbeten

Godkännande av förfrågning
Dnr 286-2015-2.2.1 Omedelbar justering

21 Upphandling av drift av Fruängsgårdens servicehusrestaurang samt leveranser av heldygnskost inom äldreomsorgen

Godkännande av förfrågningsunderlag
Dnr 265-2015-2.2.1 Omedelbar justering

22 Nedläggning av faderskapsutredning

23 Yttrande till tingsrätten över ansökan om adoption

24 Yttrande till tingsrätten över ansökan om adoption

25 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Protokoll från 3 december 2015.

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Medborgarförslag om att stärka nämndens engagemang i klimatomställningen

§3 Medborgarförslag för parken vid Kata Dalströmsgata

§6 Nedskrivning och avskrivning av fordran för ärenden äldre än ett år

§7 Upphandling av boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar som söker asyl

§10 Gemensam avtalsreglering genom LOV för insatsen korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt LSS

§17 Minnesanteckningar från Lokala BRÅ

§18 Förteckning över inkomna skrivelser

§19 Anmälan av tjänstemannabeslut

§21 Upphandling av markarbeten vid parkinvesteringar, större underhållsinsatser och övriga anläggningsarbeten

§22 Upphandling av drift av Fruängsgårdens servicehusrestaurang samt leveranser av heldygnskost inom äldreomsorgen

§23 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken

§24 - 25 Yttrande till tingsrätten över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken

§26 Anmälan av sociala delegationens protokoll