Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-06-16

Sammanträde 2016-06-16

Datum
Klockan
18:00
Plats
Telefonvägen 30, konferensanläggningen en trappa ner

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

2 Jämställda vårdnadsutredningar

3 Deltagande i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2016

4 Inventering av lämpliga platser för gatukonst

5 Årsrapport 2015 för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

6 Personalsituationen inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård

7 Verksamhetsbidrag till Fenix

9 Tomträttsavgälder för flerbostadshus och småhus

10 Levande stadsmiljö under Stockholms broar

11 Skyskrapeprogram för Stockholm

Yttrande till kommunstyrelsen Dnr 253-2016-1.5.1

14 Protokoll från pensionärsrådet

15 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

16 Protokoll från förvaltningsgruppen

17 Minnesanteckningar från Lokala BRÅ

18 Förteckning över inkomna skrivelser

19 Anmälan av tjänstemannabeslut

20 Nämndens och förvaltningens frågor

Månadsrapport för maj 2016 - mejlas till nämnden.
Balanslista över inkomna skrivelser från nämnden.

Slutet sammanträde

21 Nedläggning av faderskapsutredning

22 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnade vårdnadshavare

23 Yttrande över ansökan om adoption

24 Yttrande över ansökan om adoption

25 Yttrande över ansökan om adoption

26 Yttrande över ansökan om adoption

27 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Protokoll från 2 juni och 7 juni 2016.

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Deltagande i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2016

§6 Personalsituationen inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård

§15 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§18 Förteckning över inkomna skrivelser

§19 Anmälan av tjänstemannabeslut

§21 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

§22 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnade

§23 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § FB

§27 Anmälan av sociala delegationens protokoll