Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Business Region > Sammanträde 2019-12-03

Sammanträde 2019-12-03

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stockholm Business Region, Drottninggatan 33, lokal: Stora ljusgården

3 Utseende av protokolljusterare

Beslutsärenden

4 Förslag till Verksamhetsplan 2020 för koncernen Stockholm Business Region

5 Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB

6 Förslag på sammanträdestider för Stockholm Business Regions styrelse år 2020

Anmälningsärenden

10 Redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

12 Muntlig rapport från Visit Stockholm

13 Muntlig rapport från Invest Stockholm

§1 Föregående protokoll

§2 Justering av röstlängd

§3 Utseende av protokolljusterare

§6 Förslag på sammanträdestider för Stockholm Business Regions styrelse år 2020

§10 Redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

§12 Muntlig rapport från Visit Stockholm

§13 Muntlig rapport från Invest Stockholm