Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten > Sammanträde 2015-12-10

Sammanträde 2015-12-10

Datum
Klockan
16:30
Plats
Sessionssalen, Torsgatan 26

1 Val av justeringsman jämte ordföranden (båda).

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 5 november 2015 (båda).

BESLUTSÄRENDEN

3 Policyer för koncernen Stockholm Vatten AB (båda).

4 Nominering till styrelsen för Svenskt Vatten (SV AB).

5 Försäljning av fastighet Sabbatsberg 24 (Torsgatan) - inriktningsbeslut (SV VA AB).

6 Projekt 300291 Exploatering Vårberget - Reviderat genomförandebeslut (SV VA AB)

7 Projekt 360313 UV desinfektion V:a Norsborg - Reviderat genomförandebeslut (SV VA AB)

8 Projekt Flemmingsbergsdalen - Genomförandebeslut (SV VA AB).

9 Projekt 300669 Bromstens industriområde - Genomförandebeslut (SV VA AB).

10 Projekt 360266 Maskinhall - Genomförandebeslut (SV VA AB).

11 Projekt 362011 Tvärbanan Ulvsunda - Kista - Genomförandebeslut (SV VA AB).

ANMÄLNINGSÄRENDEN

12 Innovationsstrategi för Stockholm Stad (båda)

13 Översiktlig beskrivning av Stockholm Vattens VA-verksamhet (SV VA AB)

14 Information om ränteavdrag (båda)

15 Stockholms Framtida Avloppsrening - Fördjupad nulägesrapport (SV VA AB).

16 Lägesrapport Kontorsflytt (SV AB).

17 Information från revisorerna (båda).

ÖVRIGA ÄRENDEN

18 Övriga frågor