Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2015-09-21

Sammanträde 2015-09-21

Datum
Klockan
10:00
Plats

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 20 augusti 2015

3 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 15 september 2015

4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

5 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

Bordlagda ärenden

6 Lärarsekreterare

Svar på skrivelse från John Kåberg (C)
Dnr 1.1.3-855/2015

8 Inriktningsbeslut om nybyggnation av skolbyggnad vid Johan Skytteskolan, Ekängen

9 Förlag till inriktningsbeslut om byggnation av ny skola i Midsommarkransen

10 Delegation i teknisk etablering, verksamhetsinförande, tekningsrätt samt förvaltning inom "Skolplattform Stockholm"

Dnr 1.3.3-8427/2015 (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Beslut om delegation av upphandling för stadens pedagogiska verksamheter inom projektet gemensam IT-service (GSIT)

12 Ändringar i delegationsordning för utbildningsnämnden

Dnr 1.3.2-8508/2015 (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Förslag om utbildningsgaranti i gymnasieskolan

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 001133/2015 Dnr 1.6.1-7656/2015

14 Stopp för kommunalt finansierad modersmålsundervisning i förskolan

Svar på skrivelse på remiss från kommunstyrelsen dnr.106-876/2015 Dnr 1.6.1-7299/2015

15 Uppräkning av programpriser inom gymnasieskolan samt förslag till prislista 2016

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 1111303/2015 Dnr 1.6.1-8695/2015 (Omedelbar justering)

16 SÖK- statsbidrag för ökad kvalitet, utredningen om kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar (SOU 2015:45)

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 110-1173/2015 Dnr 1.6.1-7885/2015

17 Innovationsstrategi för Stockholms stad

18 Strategi mot våldsbejakande extremism

Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr 155-943/2015 Dnr 1.6.1-7219/2015 (Omedelbar justering)

19 Barns och ungas rätt vid tvångsvård, förslag till ny LVU (SOU 2015:71)

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 110-1202/2015 Dnr 1.6.1-7994/2015

20 Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr: 110-1093/2015 Dnr 1.6.1-7743/2015

21 DigIn - digital arkivstrategi för Stockholms stad

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 329-1203/2014 Dnr 1.6.1-6958/2015 (Omedelbar justering)

22 Ansökan om bidrag för studier vid svensk skola i utlandet

Dnr 4.2.4-8015/2015 Ej närvarorätt för personalföreträdare

23 Montessoriförskolan Cirkus ./. Stockholms stad genom dess Utbildningsnämnd

Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm Dnr 1.8.1-8166/2015 (Omedelbar justering) Ej närvarorätt för personalföreträdare

24 Återkallande av godkännande att bedriva pedagogisk omsorg enligt skollagen

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 20 augusti 2015

§3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp 15 september 2015

§4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

§5 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§10 Delegation i teknisk etablering, verksamhetsinförande, tekningsrätt samt förvaltning inom "Skolplattform Stockholm"

§11 Beslut om delegation av upphandling för stadens pedagogiska verksamheter inom projektet gemensam IT-service (GSIT)

§12 Ändringar i delegationsordning för utbildningsnämnden

§14 Stopp för kommunalt finansierad modersmålsundervisning i förskolan

§15 Uppräkning av programpriser inom gymnasieskolan samt förslag till prislista 2016

§16 SÖK- statsbidrag för ökad kvalitet, utredningen om kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar (SOU 2015:45)

§19 Barns och ungas rätt vid tvångsvård, förslag till ny LVU (SOU 2015:71)

§22 Ansökan om bidrag för studier vid svensk skola i utlandet

§23 Montessoriförskolan Cirkus ./. Stockholms stad genom dess Utbildningsnämnd