Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2016-10-20

Sammanträde 2016-10-20

Datum
Klockan
16:30
Plats
Hantverkargatan 2F, plan 2, Lokal: Insikten

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 22 september 2016

3 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 11 oktober 2016

4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

5 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

Beslutsärenden

7 En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 001269/2016
Dnr 1.6.1-7608/2016 (Omedelbar justering)

8 Konsekvenser av ändring om tilläggsbelopp i skollagen

9 Definition av urvalsgrunden relativ närhet vid urval till förskoleklass och grundskola

10 Inhyrningsmedgivande av lokal i kvarter Murmästaren för gymnasieskola

Dnr 2.6.3-68 (Omedelbar justering)
Sekretess enligt 19 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen

11 Fortsatt utveckling av Konradsberg

14 Inriktningsärende om paviljongetablering intill Värmdö gymnasium för Årstaskolan (årskurs 7-9)

15 Inhyrningsmedgivande för inhyrning av elevboende för elever vid Riksgymnasiet för rörelsehindrade

16 Inriktningsförslag för Skolgårdsutveckling 2016/2017

17 Villkoren för fristående förskolor

Svar på skrivelse från Cecilia Brinck (M), Jan Jönsson (L), John Kåberg (C) och Christian Carlsson (KD)
Dnr 1.1.3-1505/2016

18 Samordning, ansvar och kommunikation - vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar (SOU2016:46)

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 001296/2016
Dnr 1.6.1-7760/2016 (Omedelbar justering)

19 Om en mer meningsfull fritidsverksamhet för barn och unga

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 000813/2016
Dnr 1.6.1-4188/2016 (Omedelbar justering)

20 Minskning av de höga sjuktalen inom stadens verksamheter

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-601/2016
Dnr 1.6.1-3565/2016 (Omedelbar justering)

21 Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län kring personer med missbruk/beroende

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 154-1131/2016
Dnr 1.6.1-8218/2016 (Omedelbar justering)

22 Kompletterande samråd om ny tunnelbana mellan Akalla och Barkarby station

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 110-1497/2016
Dnr 1.6.1-8585/2016 (Omedelbar justering)

23 Kraftsamling mot antiziganism

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 110-1467/2016
Dnr 1.6.1-8586/2016 (Omedelbar justering)

24 Sammanträdestider för utbildningsnämnden 2017

26 Prövning av rektors beslut om avstängning av elev i gymnasieskolan

Dnr 4.3.1-8160/2016 (Omedelbar justering)
Ej närvarorätt för personalföreträdare

27 Prövning av rektors beslut om avstängning av elev i gymnasieskolan

Dnr 4.3.1-8161/2016 (Omedelbar justering)
Ej närvarorätt för personalföreträdare

28 Prövning av rektors beslut om avstängning av elev i gymnasieskolan

Dnr 4.3.1-8676/2016 (Omedelbar justering)
Ej närvarorätt för personalföreträdare

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 22 september 2016

§3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp 11 oktober 2016

§4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

§5 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§8 Konsekvenser av ändring om tilläggsbelopp i skollagen

§9 Definition av urvalsgrunden relativ närhet vid urval till förskoleklass och grundskola

§10 Inhyrningsmedgivande av lokal i kvarter Murmästaren för gymnasieskola

§14 Inriktningsärende om paviljongetablering intill Värmdö gymnasium för Årstaskolan (årskurs 7-9)

§15 Inhyrningsmedgivande för inhyrning av elevboende för elever vid Riksgymnasiet för rörelsehindrade

§16 Inriktningsförslag för Skolgårdsutveckling 2016/2017

§18 Samordning, ansvar och kommunikation - vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar (SOU2016:46)

§21 Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län kring personer med missbruk/beroende

§22 Kompletterande samråd om ny tunnelbana mellan Akalla och Barkarby station

§24 Sammanträdestider för utbildningsnämnden 2017

§26 Prövning av rektors beslut om avstängning av elev i gymnasieskolan

§27 Prövning av rektors beslut om avstängning av elev i gymnasieskolan

§28 Prövning av rektors beslut om avstängning av elev i gymnasieskolan