Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2021-12-16

Sammanträde 2021-12-16

Datum
Klockan
16:45
Plats
Hantverkargatan 2F, plan 2, Lokal: Insikten (sammanträdena är ej öppna för allmänheten)

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll

2.1. Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 7 december 2021

2.2. Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens råd för funktionshinderfrågor den 8 december 2021

4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

5 Månadsrapport november 2021

6 Verksamhetsplan 2022 för utbildningsnämnden

Dnr: 1.2.1-8777/2021

(omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
1.2.1-8777-2021 Bilaga 01 Obligatoriska bilagor.pdf (195 kb) 1.2.1-8777-2021 Bilaga 02 Schablongrundande samt interkommunala barn och elever 2022.pdf (138 kb) 1.2.1-8777-2021 Bilaga 03 Anslagsenheter 2022.pdf (65 kb) 1.2.1-8777-2021 Bilaga 04 Kommunala grundskolor och gymnasieskolor läsåret 2021-2022.pdf (130 kb) 1.2.1-8777-2021 Bilaga 07 Modell för prissättning av tjänster från Avdelningen för stöd kring lärande och elevhälsa 2022.pdf (152 kb) 1.2.1-8777-2021 Bilaga 12 Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan med system för internkontroll 2022.pdf (312 kb) 1.2.1-8777-2021 Bilaga 13 Kompetensförsörjningsplan för förskola, grundskola och gymnasieskola_2022-2024.pdf (756 kb) 6. Bilaga 05 Ersättningar till skolor 2022.pdf (2 129 kb) 6. Bilaga 06 Regler för resultatenheter 2022.pdf (172 kb) 6. Bilaga 08 a och 8 b Riktlinjer samt fördelning av investeringsmedel 2022.pdf (299 kb) 6. Bilaga 09 Prislista serviceförvaltningen 2022.pdf (185 kb) 6. Bilaga 10 Prislista IT 2022.pdf (201 kb) 6. Bilaga 11 Plan för upphandling 2022.pdf (178 kb) 6. Bilaga 14 Målstruktur verksamhetsplan 2022.pdf (45 kb) 6. Bilaga 15 Organisationsskiss.pdf (70 kb) 6. Bilaga 16 Lokalprojekt med större hyresförändringar 2021-2022.pdf (138 kb) 6. Bilaga 17 Prislista Språkcentrum och elevhälsans medicinska insats 2022.pdf (117 kb) 6. Bilaga 18 Utbildningsnämndens handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2022.pdf (496 kb) 6. Bilaga 19 a Ansökan - kompetensutvecklingsmedel barnskötare.pdf (1 485 kb) 6. Bilaga 19 b Ansökan - kompetensutvecklingsmedel förskollärare.pdf (1 298 kb)

7 Ny grundskola på Betongblandaren 13

Dnr: 2.6.3-7944/2019

Förslag till utredningsbeslut
(omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Trygghet och studiero i Stockholms stads skolor - Rapport 2021

12 Ramavtal lokalvård till kommunala skolor inom Östermalms stadsdelsområde

Dnr: 2.4.3-8829/2021

Delegering av beslutanderätt angående upphandling
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Tilläggsärenden

13 Prövning av rektors beslut om omedelbar avstängning av elev i gymnasieskolan

14 Prövning av rektors beslut om omedelbar avstängning av elev i gymnasiesärskolan

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll

§4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§5 Månadsrapport november 2021

§6 Verksamhetsplan 2022 för utbildningsnämnden

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
1.2.1-8777-2021 Bilaga 01 Obligatoriska bilagor.pdf (195 kb) 1.2.1-8777-2021 Bilaga 02 Schablongrundande samt interkommunala barn och elever 2022.pdf (138 kb) 1.2.1-8777-2021 Bilaga 03 Anslagsenheter 2022.pdf (65 kb) 1.2.1-8777-2021 Bilaga 04 Kommunala grundskolor och gymnasieskolor läsåret 2021-2022.pdf (130 kb) 1.2.1-8777-2021 Bilaga 07 Modell för prissättning av tjänster från Avdelningen för stöd kring lärande och elevhälsa 2022.pdf (152 kb) 1.2.1-8777-2021 Bilaga 12 Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan med system för internkontroll 2022.pdf (312 kb) 1.2.1-8777-2021 Bilaga 13 Kompetensförsörjningsplan för förskola, grundskola och gymnasieskola_2022-2024.pdf (756 kb) 6. Bilaga 05 Ersättningar till skolor 2022.pdf (2 129 kb) 6. Bilaga 06 Regler för resultatenheter 2022.pdf (172 kb) 6. Bilaga 08 a och 8 b Riktlinjer samt fördelning av investeringsmedel 2022.pdf (299 kb) 6. Bilaga 09 Prislista serviceförvaltningen 2022.pdf (185 kb) 6. Bilaga 10 Prislista IT 2022.pdf (201 kb) 6. Bilaga 11 Plan för upphandling 2022.pdf (178 kb) 6. Bilaga 14 Målstruktur verksamhetsplan 2022.pdf (45 kb) 6. Bilaga 15 Organisationsskiss.pdf (70 kb) 6. Bilaga 16 Lokalprojekt med större hyresförändringar 2021-2022.pdf (138 kb) 6. Bilaga 17 Prislista Språkcentrum och elevhälsans medicinska insats 2022.pdf (117 kb) 6. Bilaga 18 Utbildningsnämndens handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2022.pdf (496 kb) 6. Bilaga 19 a Ansökan - kompetensutvecklingsmedel barnskötare.pdf (1 485 kb) 6. Bilaga 19 b Ansökan - kompetensutvecklingsmedel förskollärare.pdf (1 298 kb)
Beslut/Protokollsutdrag
§6_prot_20211216.pdf (264 kb)

§7 Ny grundskola på Betongblandaren 13

§12 Ramavtal lokalvård till kommunala skolor inom Östermalms stadsdelsområde

§13 Prövning av rektors beslut om omedelbar avstängning av elev i gymnasieskolan

§14 Prövning av rektors beslut om omedelbar avstängning av elev i gymnasiesärskolan