Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2016-10-19

Sammanträde 2016-10-19

Datum
Klockan
13:15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Kommunhuset

1 Fastställande av dagordning

2 Lingbygdens fristående skola - Nils-Göran Jonasson, kl 13.15

4 Analys betyg - Jimmie Nilsson, kl 13.35

5 Justering av inriktningar på barn- och

fritidsprogrammet - Jimmie Nilsson, kl 13.45

6 Öppna jämförelser/ bilaga - Jimmie Nilsson, kl 13.55

7 Värdegrundsarbete läsår 2016/2017 Kungshögskolan, Bergalyckans

förskola - Thomas Elofsson, Petra Skogsborn, Efva-Lena Andersson,kl 14.05

8 Utökad elevhälsa - Birgitta Bergsten, kl 14.25

9 Begäran om utökad resurstilldelning, socialt stöd till särskolans

verksamhet läsåret 16/17 - Anna Johansson,, kl 14.55

10 Regler för förskola och fritidshem i Ljungby kommun-revidering

11 Ekonomisk information - Marie Steneland, kl 15.15

12 Kvalitetsarbete 2016/3 - Birgitta Holmberg, kl 15.35

13 Utredning kring kommunens förskolor

14 Val av ny kontaktpolitiker efter Philip Holst ( Herman Nordqvist)

- Nils-Göran Jonasson, kl 15.55

17 Delegerande ärenden

Ordförande
Stefan Willforss (C)

Kallelse
2(2)
Barn- och utbildningsnämnden

Kallelse
1(2)
Barn- och utbildningsnämnden

§146 Fastställande av dagordning

§147 Ersättning för skolskjuts till Lingbygdens fristående skola

§148 Redovisning från tillsynsbesök

§149 Avstängningsärende Sunnerbogymnasiet (sekretess)

§150 Analys av betygsresultat

§151 Justering av inriktningar på barn- och fritidsprogrammet på Sunnerbogymnasiet

§152 Redovisning av öppna jämförelser - Gymnasieskola 2016

§155 Begäran om utökad resurstilldelning inom socialt stöd till särskolans verksamhet läsåret 2016/2017

§156 Revidering av regler för förskola och fritidshem i Ljungby kommun

§157 Ekonomisk information

§158 Kvalitetsarbetet 2016/3

§159 Utredning kring kommunens förskolor

§160 Val av ny kontaktpolitiker

§161 Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting gällande budgetpropositionen 2017