Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2017-04-19

Sammanträde 2017-04-19

Datum
Klockan
08:00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Kommunhuset

1 Fastställande av dagordning

3 Utökning av tjänster Torpa förskola

4 Yttrande angående motion om företagsförsäljning på skolor

5 Taxa förskola och fritidshem- Marie Steneland, kl 8.50

6 Regler för förskola och fritidshem- Marie Steneland,kl 9.00

7 Bokslut på ansvarsnivå- Marie Steneland, kl 9.10

8 Investeringsbudget 2018 - Marie Steneland, kl 9.20

9 Budget år 2018 - Marie Steneland, kl 9.50

10 Ekonomisk information - Marie Steneland, kl 10.00

11 Yttrande till förslag från Moderaterna till utbildning i

12 Yttrande till förslag från Moderaterna att helt mobilfria

13 Internkontroll - IKT - Kajsa Åkesson, kl 10.40

14 Redovisning av Systematiskt kvalitetsarbete - 2017-1

15 Sommaröppet i Ryssby förskola

16 Utökning av antal stängningsdagar i förskola och fritidshem

17 Yttrande angående motion om fotbollsplan vid Astradskolan

19 Delegerande ärenden

Ordförande
Stefan Willforss (C)

Kallelse
2(2)
Barn- och utbildningsnämnden

Kallelse
1(2)
Barn- och utbildningsnämnden

§46 Fastställning av dagordningen

§65 Delegerande ärenden