Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2017-08-30

Sammanträde 2017-08-30

Datum
Klockan
08:00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Kommunhuset

1 Fastställande av dagordning

2 Informationsärenden, kl 8.15

Tillsynsbesök Regler för bärbar dator Regler för Chromebooks Åbyskolan Skol-epost kontrakt Handlingsplan Medborgardialog

3 PUL - Torsten Mässgård, kl 8.35

4 Info - SKL, Cirkulär 17:39 Studiestartsstöd

5 Info - Antagningen till Sunnerbogymnasiet hösten 2017

6 KAA, skolinspektionsärende

7 Idrottsutbildning för flickor med inriktning hockey

8 Lokalt ishockey gymnasium - Jimmie Nilsson, kl 9.50

9 Tekniksatsning, programmering - Jimmie Nilsson, kl 10.00

10 Utökad budget för korttidshemmet Planeten

11 Extra resurs - ansökan om extra budget anslag Ekebackenskolan

- Nils-Göran Jonasson, kl 10.30

12 Cirkulär 17:36 - Kommunerna skyldiga att erbjuda lovskola

för vissa elever - Nils-Göran Jonasson, kl 10.40

13 Resultat i grundskolan lå 2016/2017

15 Girfec - Nils-Göran Jonasson, kl 11.10

16 Ekonomisk information - Marie Steneland, kl 11.25

18 Delegerande ärenden

Ordförande Stefan Willforss (C) Kallelse 2(2) Barn- och utbildningsnämnden Kallelse 1(2) Barn- och utbildningsnämnden

§98 Fastställande av dagordning

§108 Utökning av tjänsteunderlag på Ekebackenskolan ht 2017 - Sekretessärende

§109 Cirkulär 17:36 Kommunerna skyldiga att erbjuda lovskola för vissa elever

§110 Begäran om beställning av skolmoduler

§111 Resultat i grundskola lå 2016/2017

§112 Girfec ( Skottlandsmodellen )

§115 Delegerande ärenden