Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2018-12-12

Sammanträde 2018-12-12

Datum
Klockan
08:15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen

1 Fastställande av dagordning

2 Uppföljning av sommarskolan 2018

- Annette Svensson, förskolechef, kl 8.15

3 Lokaler - Eva Jönsson, kl 8.25

4 Plan för internkontroll 2018/ den garanterade

undervisningstiden - Jenny Wikby kl 8.35

5 Lektorstjänst - Jenny Wikby, kl 8.45

6 Utvärdering kariärlärartjänster

7 Svar på motion resursskola

8 Medborgarförslag resursskola - Kajsa Åkesson, kl 9.15

9 Timplan grundsärskola - Elisabeth Larsson, kl 9.25

10 Rutin Prao i grundskolan år 8 och 9

- Hans Holmqvist, Lars-Göran Andersson, kl 9.55

11 Budgetpropositionen 2019 - Marie Steneland, kl 10.05

12 Budget 2019

- Nils-Göran Jonasson, Marie Steneland, Jimmie Nilsson kl 10.15

13 Ekonomisk information - Marie Steneland, kl 10.35

14 Detaljplan Taltrasten 1 och del av Hångers 3:21

( Ekebackenskolan ) - Nils-Göran Jonasson, kl 10.55

15 Informationsärenden, tillsynsbesök, kl 11.00

17 Delegerande ärenden

Ordförande Stefan Willforss (C) Kallelse 2(2) Barn- och utbildningsnämnden Kallelse 1(2) Barn- och utbildningsnämnden

§178 Fastställande av dagordning

§179 Omsorg på obekväm arbetstid

§180 Uppföljning av sommarskolan 2018

§182 Internkontroll 2018 - garanterad undervisningstid

§184 Utvärdering karriärlärartjänster

§185 Svar på motion resursskola

§186 Medborgarförslag resursskola

§187 Timplan grundsärskola

§188 Rutin Prao i grundskolan år 8 och 9

§189 Budgetproposition 2019

§190 Ekonomisk information

§191 Detaljplan Taltrasten 1 och del av Hångers 3:21

§192 Informationsärenden

§194 Delegerande ärenden