Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2016-01-25

Sammanträde 2016-01-25

Datum
Klockan
17:30
Plats
Tingssalen Storgatan 26, Ljungby

1 . Information om socialnämndens utredning om tidsrapporteringssystemet TES.

2 . Information om tekniska nämndens verksamhet.

3 . Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

4 . Inlämnande av motioner och interpellationer.

5 . Svar på interpellation om sedan länge planerad hyresfastighet i kvarteret Sländan.

6 . Svar på interpellation om arvodesreglementet.

7 . Inlämnande av medborgarförslag.

8 . Svar på motion om att sälja Bråna Gård.

9 . Svar på motion om att köpa närproducerad och ekologisk mat.

10 . Svar på motion om Ljungberga.

11 . Svar på motion om konsumentfrågor i skolan.

12 . Svar på motion om att Ljungby kommuns högstadieelever gör studieresa till förintelseläger.

13 . Svar på motion om att införa kontaktpolitiker i kultur- och fritidsnämndens verksamheter.

14 . Svar på motion om förbättrad integration.

15 . Svar på motion om att bygga en skatepark i Ljungby centrum.

16 . Svar på motion om att bygga en skatepark i Ljungby centrum.

17 . Svar på motion om strategi för personer med särskilda behov på arbetsmarknaden.

18 . Svar på motion om allmänpolitiska debatter i kommunfullmäktige.

19 . Revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente.

20 . Aktualisering av policy för kommunens finansverksamhet.

21 . Ram för nyupplåning 2016 samt omsättning av lån.

22 . Revidering av upphandlingspolicyn.

23 . Ändrade regler för årligt driftbidrag och särskilt bidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar.

24 . Höjd taxa för kost på korttidsboende.

25 . Revidering av policy för arbetsmiljö.

26 . Revidering av policy mot kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering.

27 . Valärende - R Gauffin (KB).

28 . Valärende - A Arousell-Sålebo (L).

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (308 kb)

§1 Information om socialnämndens utredning om tidsrapporteringssystemet TES

§2 Information om tekniska nämndens verksamhet

§3 Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund

§4 Inlämnande av motioner och interpellationer

§5 Svar på interpellation om sedan länge planerad hyresfastighet i kvarteret Sländan

§6 Svar på interpellation om arvodesreglementet

§7 Inlämnande av medborgarförslag

§8 Svar på motion om att sälja Bråna Gård

§9 Svar på motion om att köpa närproducerad ekologisk mat

§10 Svar på motion om Ljungberga

§11 Svar på motion om konsumentfrågor i skolan

§12 Svar på motion om att Ljungbys högstadieelever gör studieresa till förintelseläger

§13 Svar på motion om att införa kontaktpolitiker i kultur- och fritidsnämndens verksamheter

§14 Svar på motion om förbättrad integration

§15 Svar på motion om att bygga en skatepark i Ljungby centrum

§16 Svar på motion om att bygga en skatepark i Ljungby centrum

§17 Svar på motion om strategi för personer med särskilda behov på arbetsmarknaden

§18 Svar på motion om allmänpolitiska debatter i Ljungby kommunfullmäktige

§19 Revidering av reglementet för barn- och utbildningsnämnden

§20 Aktualisering av policy för kommunens finansverksamhet

§21 Ram för nyupplåning 2016 samt omsättning av lån

§22 Revidering av upphandlingspolicyn

§23 Ändrade regler för årligt driftbidrag och särskilt bidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar

§24 Höjd taxa för kost på korttidsboende

§25 Revidering av policy för arbetsmiljö

§26 Revidering av policy för kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering

§27 Valärende - R Gauffin (KB)

§28 Valärende - A Arousell- Sålebo (L)