Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2017-11-27

Sammanträde 2017-11-27

Datum
Klockan
17:30
Plats
Ljungby Arena

1 . Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

2 . Inlämnande av motioner och interpellationer.

3 . Inlämnande av medborgarförslag.

4 . Svar på interpellation om rekrytering av personal till äldreomsorgen.

5 . Svar på motion om att öka valfriheten inom förskola/tillsyn av barn.

6 . Svar på motion om att stoppa utomstående företags försäljning på kommunala skolor.

7 . Svar på motion om kulturarvsfond.

8 . Svar på motion om separata receptioner till socialförvaltningen och polismyndigheten.

9 . Svar på motion om åldersbedömningar av ensamkommande flyktingbarn.

10 . Införande av gemensam månadsavgift för alla insatser i hemsjukvården.

11 . Höjning av tomtpriser i Ljungby tätort.

12 . Indexuppräkning av timtaxa för prövning, tillsyn och kontroll inom miljö-och byggnämndens verksamheter.

13 . Antagande av bostadsförsörjningsprogram med riktlinjer för bostadsförsörjningen i Ljungby kommun 2017-2021 med utblick mot 2035.

14 . Revidering av lokal ordningsföreskrift.

15 . Valärende: ersättare i socialnämnden (KD).

16 . Valärende: Ledamot i tekniska nämnden, ersättare i kommunfullmäktige (C)

17 . Meddelanden.

Ordförande Ann-Charlotte Wiesel (M) Kungörelse
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (377 kb)

§123 Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund

§124 Inlämnande av motioner och interpellationer

§125 Inlämnande av medborgarförslag

§126 Svar på interpellation om rekrytering av personal till äldreomsorgen

§127 Svar på motion om att öka valfriheten inom barnomsorgen

§128 Svar på motion om att stoppa utomståendes företags försäljning på kommunala skolor

§129 Svar på motion om kulturarv

§130 Svar på motion om separata receptioner till socialförvaltningen och polismyndigheten

§131 Svar på motion om åldersbedömningar av ensamkommande flyktingbarn

§132 Införande av gemensam månadsavgift för alla insatser i hemsjukvården

§133 Höjning av tomtpriser i Ljungby tätort

§134 Indexuppräkning av timtaxa för prövning, tillsyn och kontroll inom miljö- och byggnämndens verksamheter

§135 Antagande av bostadsförsörjningsprogram med riktlinjer för bostadsförsörjningen i Ljungby kommun 2017-2021 med utblick mot 2035

§136 Revidering av lokala ordningsföreskrifter

§137 Valärende - erättare i socialnämnden

§138 Valärende - ledamot i tekniska nämnden samt ersättare i kommunfullmäktige