Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2013-11-12

Sammanträde 2013-11-12

Datum
Klockan
Plats

1 Förslag till justerare.

2 Inför sändningar via webb-TV från kommunfullmäktiges sammanträden. Svar på medborgarförslag.

3 Policy för medborgardialog.

4 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning för införande av e-förslag.

5 Plats för kommunfullmäktiges sammanträden 2014.

6 Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden 2014.

7 Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige 2014.

8 Sammanträdesdatum för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott 2014.

9 Samordna datum för kommunfullmäktiges sammanträden med landstingsfullmäktiges sammanträden inför 2014. Svar på motion.

10 Valärende - Ny ersättare i tekniska utskottet.

11 Arbetsmarknadsåtgärder. Svar på motion.

12 Motion om införandet av en avgiftsfri skola.

13 Beslut om medlemskap i nätverket Energy cities.

14 Förslag till överenskommelse om samarbete inom Smålands Sjörike.

15 Ansökan för upplåtande av mark för att bygga en utsiktsplats vid Bergastigen i Lagan (Skywalk)

16 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet.

17 Upphandling av ramavtal för renhållning

18 Upphandling av beslutsstödssystem.

19 Skattesats för 2014.

22 Inkomna synpunkter tredje kvartalet 2013.

23 Rapport om barn och ungdomars hälsa i Kronobergs län.

26 Rapport om pågående arbete med internkontroll 2013

27 Kommunstyrelsen informerar.

29 Regionförbundet Södra Småland.

Delegationsärenden och anmälningsärenden

30 Redovisning av delegationsbeslut.

31 Meddelanden.

Vid eventuellt förhinder var vänlig kontakta kommunledningsförvaltningen på telefonnummer 0372-78 91 17 varifrån ersättare kallas. Ann-Charlotte Wiesel Ordförande Kommunstyrelsens anslag till oförutsedda utgifter 2013 Anslag budget 300 000 kr Disponerat 85 000 kr Förslag 0 kr Återstår 215 000 kr Medel för EU-projekt 2013 Anslag budget 1 000 000 kr Disponerat (Leader Linné avgift) 430 000 kr Förslag 0 kr Återstår 570 000 kr KALLELSE 1(3) Kommunstyrelsen
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (95 kb)

§195 Inför webbsändningar från kommunfullmäktiges sammanträden Svar på medborgarförslag.

§196 Policy för medborgardialog

§197 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning för införande av e-förslag

§198 Plats för kommunfullmäktiges sammanträden 2014

§199 Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden 2014

§200 Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige 2014

§201 Sammanträdesdatum för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott 2014

§202 Samordna datum för kommunfullmäktiges sammanträden med landstingsfullmäktiges sammanträden inför 2014 Svar på motion.

§203 Valärende - Ny ersättare i tekniska utskottet

§204 Arbetsmarknadsåtgärder Svar på motion.

§205 Inför en avgiftsfri skola Svar på motion.

§206 Beslut om medlemskap i nätverket Energy cities

§207 Förslag till överenskommelse om samarbete inom Smålands Sjörike

§208 Ansökan för upplåtande av mark för att bygga en utsiktsplats vid Bergastigen i Lagan (Skywalk)

§209 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

§210 Upphandling av ramavtal för renhållning

§211 Upphandling av beslutsstödssystem

§212 Skattesats för 2014

§215 Redovisning av delegationsbeslut