Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2015-10-13

Sammanträde 2015-10-13

Datum
Klockan
08:30
Plats
Kommunhuset, sammanträdesrum Bolmen

1 Fastställande av dagordning

2 Finansiering av invigningen av Ljungby Arena (Ks).

3 Svar på medborgarförslag om Söderled i Lagan.

4 Medfinansiering till Leader Linné Småland (Ks).

5 Utredning om erbjudande av personalbil till anställda

6 Revidering av policy för Ljungby kommuns lönepolitik. (Kf)

7 Policy för Ljungby kommuns arbetsgivarpolitik (Kf).

8 Ersättning för skolskjuts till Lingbygdens friskola.

9 Yttrande på förslag till revidering av handlingsplan för tillgänglighet (Ks).

11 Sammanträdesdagar 2016 för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott.

12 Sammanträdesdagar 2016 för kommunfullmäktige.

13 Begäran om omdisponering av medel för ombyggnation av bibliotekets tak.

15 Flyktingboendet i Singeshult.

19 Nytt från Region Kronoberg.

20 Redovisning av delegationsbeslut.

21 Redovisning av meddelanden.

Ordförande Magnus Gunnarsson Kallelse 1(2) Kommunstyrelsen
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (279 kb)

§138 Finansiering av invigning av Ljungby Arena

§139 Svar på medborgarförslag om söderled i Lagan

§140 Medfinansiering till Leader Linné Småland 2015-2020

§141 Erbjudande av personalbil till anställda

§142 Revidering av policy för Ljungby kommuns lönepolitik

§143 Policy för Ljungby kommuns arbetsgivarpolitik

§144 Ersättning för skolskjuts till Lingbygdens friskola

§145 Yttrande på förslag till revidering av handlingsplan för tillgänglighet

§146 Skattesats för 2016

§147 Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott

§148 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2016

§149 Begäran om omdisponering av medel för ombyggnation av bibliotekets tak

§150 Informationsärenden

§151 Redovisning av delegationsbeslut

§152 Redovisning av meddelanden