Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2014-11-19

Sammanträde 2014-11-19

Datum
Klockan
08.00
Plats

1 Fastställande av dagordning, anmälan om eventuella nytillkomna ärenden.

2 Meddelande

3 Delegationsbeslut

4 Medborgarförslag att sätta in åtgärder för att begränsa mängden kajor till en rimlig nivå. - Thomas Hultquist

5 Kånna 9:11, nedskräpning på fastighet.

Utdömande av vite och föreläggande med vite. - Linda Bergqvist

6 Elinge 8:28, nedskräpning på fastighet.

Yttrande till mark- och miljödomstolen. - Linda Bergqvist

7 Vedåsa 6:1, krav på att åtgärda avloppsanläggningen.

Föreläggande med vite. - Ann-Mari Åhlander

8 Flattinge 3:8, utökning av verksamhet för hästkremering.

Yttrande till Länsstyrelsen Kalmar län. - Mathilda Johansson

9 Muttern 1, utökning av verksamhet för gjuteri.

Yttrande till Länsstyrelsen Kalmar län. - Mathilda Johansson Information och frågor - miljö Bygg

10 Syrenen 1, tillbyggnad av restaurang med servering.

Ansökan om bygglov. - Sarah Cederström

11 Lidhult 13:1, olovlig tillbyggnad av enbostadshus och nybyggnad av en komplementbyggnad.

Anmälan om till- och ombyggnad. - Sarah Cederström

12 Össjö 5:6, tillträdes- och skyddsanordningar på tak.

Upphävande av vite. - Therese Lindström

13 Nöttja 12:1, rivning av sockenstuga.

Anmälan om rivning. - Therese Lindström

14 Nöttja 6:2, rivning av vaktmästarbod.

Anmälan om rivning. - Therese Lindström

15 Malörten 1, nybyggnad av en förrådsbyggnad samt rivning av två förrådsbyggnader.

Ansökan om rivnings- och bygglov. - Therese Lindström

16 Angelstads-Kärragården 1:106, uppförande av stödmur.

Ansökan om mark- och bygglov. - Therese Lindström

17 Boaryd 1:12, nybyggnad av lagerlokal.

Ansökan om förhandsbesked. - Therese Lindström

18 Detaljplan för Torg 1:4 med flera, Järnvägsområdet i Lagan.

Beslut om samråd. - Ulla Gunnarsson

19 Detaljplan för del av Ljungby 7:105 Långgatan i Ljungby.

Beslut om samråd. - Hilda Lagström

§1 Fastställande av dagordning, anmälan om eventuella nytillkomna ärenden.

§4 Medborgarförslag att sätta in åtgärder för att begränsa mängden kajor till en rimlig nivå. - Thomas Hultquist

§5 Elinge 8:28, nedskräpning på fastighet.

§6 Vedåsa 6:1, krav på att åtgärda avloppsanläggningen.

§7 Flattinge 3:8, utökning av verksamhet för hästkremering.

§8 Muttern 1, utökning av verksamhet för gjuteri.

§9 Syrenen 1, tillbyggnad av restaurang med servering.

§10 Lidhult 13:1, olovlig tillbyggnad av enbostadshus och nybyggnad av en komplementbyggnad.

§11 Össjö 5:6, tillträdes- och skyddsanordningar på tak.

§12 Nöttja 12:1, rivning av sockenstuga.

§13 Nöttja 6:2, rivning av vaktmästarbod.

§14 Malörten 1, nybyggnad av en förrådsbyggnad samt rivning av två förrådsbyggnader.

§15 Angelstads-Kärragården 1:106, uppförande av stödmur.

§16 Boaryd 1:12, nybyggnad av lagerlokal.

§17 Detaljplan för Torg 1:4 med flera, Järnvägsområdet i Lagan.

§18 Detaljplan för del av Ljungby 7:105 Långgatan i Ljungby.