Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2015-05-20

Sammanträde 2015-05-20

Datum
Klockan
08:00
Plats
Bolmen

§80 Fastställande av dagordning, eventuellt nytillkommna ärenden

§81 Meddelanden och information Godkännande av redovisning.

§82 Delegationsbeslut, godkännande av redovisning.

§83 Fastställande av gatunamn inom detaljplanen för Bolmstad 2:10 vid Mjälens camping

§84 Beslut om planuppdrag inom fastigheten Södra Ljungkullen 6

§85 Beslut om planuppdrag för ändring av detaljplan inom fastigheten Minerva 6, Terazzahuset i Ljungby

§86 Beslut om granskning av detaljplanen Näckrosen 2 med flera i Ljungby

§87 Össjö 6:5, yttrande till mark- och miljödomstolen angående överklagan av länsstyrelsens beslut om nedskräpning, målnummer 1429-15

§88 Bo 1:6, ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av brygga

§89 Läsaryd 3:15, ansökan om bygglov för nybyggnad av övernattningsbostad