Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2018-05-02

Sammanträde 2018-05-02

Datum
Klockan
08:00
Plats
Märtasalen

1 Fastställande av dagordning.

4 Personuppgiftsbiträdesavtal för Microsofts molntjänster.

Information och frågor diverse Miljö

5 Fabriken 11, beslut om föreläggande med vite om att vidta åtgärder samt installera oljeavskiljare.

Information och frågor miljö Plan

6 Beslut om granskning av detaljplan för del av Replösa 4:40 norr om Replösaskolan i Ljungby.

7 Beslut om samråd av detaljplan för del av Ljungby 7:179 och Korpen 1 (Regnbågens förskola, Strömgatan) i Ljungby.

8 Beslut om granskning för detaljplan del av Ljungby 7:131 och 14:10 (korsning Gängesvägen/Kånnavägen) .

Information och frågor plan Bygg

9 Berghem 1:27, ansökan om bygglov för uppställning av mobil däckverkstad för säsongskaraktär samt beslut om byggsanktionsavgift.

10 Bollstad 1:52, ansökan om bygglov för nybyggnad av garage.

11 Kvänjarp 2:9, ansökan om förhandsbesked för avstyckning av fastighet och nybyggnad av enbostadshus med garage.

12 Berghem 4:20, ansökan om strandskyddsdispens för ställplats för husbilar.

13 Brännbollen 2, beslut om byggsanktionsavgift gällande placering av friggebod samt uppförande av plank.

§57 Fastställande av dagordning.

§58 Meddelande och information

§60 Personuppgiftsbiträdesavtal för Microsofts molntjänster.

§61 Fabriken 11, beslut om föreläggande med vite om att vidta åtgärder samt uppdatera oljeavskiljare.

§62 Beslut om granskning av detaljplan för del av Replösa 4:40 norr om Replösaskolan i Ljungby.

§63 Beslut om samråd av detaljplan för del av Ljungby 7:179 och Korpen 1 (Regnbågens förskola, Strömgatan) i Ljungby.

§64 Beslut om granskning för detaljplan del av Ljungby 7:131 och 14:10 (korsning Gängesvägen/Kånnavägen) .

§65 Berghem 1:27, ansökan om bygglov för uppställning av mobil däckverkstad för säsongskaraktär samt beslut om byggsanktionsavgift.

§66 Bollstad 1:52, ansökan om bygglov för nybyggnad av garage.

§68 Berghem 4:20, ansökan om strandskyddsdispens för ställplats för husbilar.

§69 Brännbollen 2, beslut om byggsanktionsavgift gällande placering av friggebod samt uppförande av plank.