Din position: Hem > Ljungby kommun > Pensionärsrådet > Sammanträde 2016-02-22

Sammanträde 2016-02-22

Datum
Klockan
Plats

1 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

2 Presentation av ny äldreomsorgschef

3 Presentation av rapport om äldreomsorg: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2015

6 Förändring av avgifter inom äldreomsorgen

8 Rådets och arbetsutskottets protokoll

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (225 kb)

§1 Fastställande av dagordning

§2 Presentation av ny äldreomsorgschef

§3 Presentation av rapport om äldreomsorg: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2015

§4 Tidskontroll i hemtjänsten

§5 Nattillsyn/nattro via webbkamera

§6 Förändring av avgifter inom äldreomsorgen

§7 Aktuellt inom verksamheten

§8 Rådets och arbetsutskottets protokoll

§9 Provtagning i Ryssby/Agunnaryd

§11 Äldreråden i Ljungby kommun

§12 Revidering av rådets reglemente

§13 Pensionerna gentemot höjda avgifter i kommunen

§14 Vad kan kommunen begära av de anhöriga?

§15 Införande av krav på utdrag ur belastningsregister för anställning i socialförvaltningen

§16 Mat slängs på särskilt boende

§17 Behov av bostäder för äldre

§18 Tomma lägenheter på Åsikten