Din position: Hem > Ljungby kommun > Tekniskt utskott > Sammanträde 2013-11-19

Sammanträde 2013-11-19

Datum
Klockan
Plats

1 Förslag till justerare.

2 Åbyskolan - Om- och tillbyggnad av omklädningsrum, sekreteriat/kiosk, maskinförråd m.m.

3 Försäljning av Truckhallen.

4 Förvärv av fastigheterna Bråna 3:11, Bråna 3:12 och Bråna 3:25 i Ljungby kommun.

5 Avtal med Trafikverket om anslutning av industrigata till väg 25 i Ljungby stad och kommun.

6 Avtal om lägenhetsarrende berörande fastigheten Eka 3:6 i Ljungby stad och kommun.

7 Avtal avseende försäljning av del av fastigheten Berghem 9:1 i Ljungby stad och kommun.

8 Omdisponering av investeringsmedel för projekten kring Astradskolan, Fjällgatan och Informationsplatsen vid Rosendalsområdet.

9 Ta bort väjningsplikt i Ljungby. Medborgarförslag.

10 Inför koppeltvång på hundar i planlagt område. Medborgarförslag.

11 Rätt asfalt på banvallen mellan Ljungby och Lagan. Medborgarförslag.

12 Reglera användandet av motordrivna trädgårdsmaskiner. Medborgarförslag.

13 Sammanträdesdagar för tekniska utskottet 2014.

14 Ekonomiuppföljning till och med oktober månad.

15 Redovisning av näringsämnen.

16 Ekonomiinformation från VA-verksamheten.

18 Projektinformation mark- och sjösanering på fastigheten Dörarp 5:78 m fl.

19 Återrapportering av internfakturering hos räddningstjänsten.

20 Ramavtal för yttre skötsel.

23 Slutrapportering av projekt.

24 Cykelväg Ljungby/Lagan - överfart 25:an.

25 Skrivelse om konsekvenser för handlarna p.g.a. arbetet kring Lilla- och Stora Torg.

28 Ev. övriga ärenden.

Vid förhinder var vänlig kontakta kommunledningsförvaltningen på telefonnummer 0372-78 91 10 varifrån ersättare kallas. Carina Bengtsson Ordförande KALLELSE 1(2) Kommunstyrelsens tekniska utskott
Bilagor till protokoll
mötesinformation.pdf (82 kb)

§76 Fastställande av dagordning

§77 Åbyskolan - Om och tillbyggnad av omklädningsrum, sekreteriat/kiosk, maskinförråd m.m.

§78 Förvärv av fastigheterna Bråna 3:11, Bråna 3:12 och Bråna 3:25 i Ljungby kommun

§79 Avtal med Trafikverket om anslutning av industrigata till väg 25 i Ljungby kommun

§80 Avtal om lägenhetsarrende berörande fastigheten Eka 3:6 i Ljungby kommun med Ljungby Energi AB

§81 Avtal avseende försäljning av del av fastigheten Berghem 9:1 i Ljungby kommun med Biwab Fastigheter AB

§82 Sammanträdesdagar för tekniska utskottet 2014

§83 Fakturering vid flaggning utanför kommunhuset

§84 Försäljning av Södra Ljunga skola, Ljunga Prästgård 1:21