Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2013-12-17

Sammanträde 2013-12-17

Datum
Klockan
16.00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information/presentation

BESLUTSÄRENDEN:

7 Äldrenämndens verksamhetsplan 2014

Dnr 104-527/2013
Handläggare: Patrik Simonsson Tel. 508 36 250
Margareta Venizelos Tel. 508 36 206
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Remiss om riktlinjer för idèburen stadsförbättring

Yttrande till kommunstyrelsen senast 2013-12-20 (SLK dnr 319-754/2013)
Dnr 2011-505/2013
Handläggare: Carl Smitterberg Tel. 508 36 212
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Revisionskontorets granskningsrapport 2013:8

"Äldreomsorg - uppföljning av verksamhet i egen regi"
Yttrande till revisionskontoret senast 2014-01-20
Dnr 201-494/2013
Handläggare: Marita Sundell Tel 508 36 205

10 Reviderade riktlinjer för handläggning av ärenden inom socialtjänstens äldreomsorg

12 EU-positionspapper för äldrenämnden

Dnr 40104-521/2013
Handläggare: Carl Smitterberg Tel 508 36 221
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Tillämpningsanvisningar för ersättnings- och tidregistreringssystem inom valfrihetssystem för hemtjänst

14 Införande av digitalt nämndutskick/surfplatta till äldrenämnden och kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR)

Dnr 407-450/2013
Handläggare: Barbara Ahlmark Tel. 508 36 204
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ANMÄLNINGSÄRENDEN/ÖVRIGT:

15 Anmälan om fördelning av medel Ungdomsbesök på vård- och omsorgsboenden omgång 2 år 2013

Dnr 608-120/2013
Handläggare: Hanna Hansson Tel. 508 36 242
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Anmälan av ytterligare stimulansmedel för projektet "Mobilt stöd"

Ansökan till Kommunförbundet Stockholms län, dnr KSL 13/005
Dnr 6101-491/2013
Handläggare: Annica Dominius Tel. 508 36 237
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Anmälan av brukarundersökningsresultat för år 2013 för samtliga verksamheter inom stadens äldreomsorg

18 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för november 2013

Dnr 105-155/2013
Handläggare: Patrik Simonsson Tel. 508 36 250
(Utsändes per e-post och dukas)

19 Anmälan av Branschrådets protokoll från den 8 november 2013

Dnr 303-136/2013
(Utsändes per e-post och dukas)

20 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 10/2013-12-10

(Utsändes per e-post och dukas)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Anmälan av protokoll och skrivelser rörande funktionshinderfrågor:

a/ Protokoll från socialnämndens, äldrenämndens och
överförmyndarnämndens råd för funktionshinderfrågor/2013-10-17
och 2013-11-21

b/ Protokoll från kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor nr 8/2013-11-12

c/ Aktuellt nr 9/2013

22 Anmälan av postlista för tiden 2013-11-01 - 2013-11-30

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Förvaltningschefens information

§7 Äldrenämndens verksamhetsplan för år 2014

§8 Remiss om riktlinjer för idéburen stadsförbättring

§9 Yttrande över revisionsrapport nr 8/2013 "Äldreomsorg ­ uppföljning av verksamhet i egen regi"

§10 Reviderade riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg

§12 EU-positionspapper för äldrenämnden

§13 Tillämpningsanvisningar för ersättnings- och tidsregistreringssystem inom valfrihetssystem för hemtjänst

§14 Införande av digitalt nämndutskick - surfplatta till äldrenämnden och kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR)

§15 Anmälan om fördelning av medel för "Ungdomsbesök på vård- och Omsorgsboenden", omgång 2 för år 2013

§16 Anmälan av ytterligare stimulansmedel för projektet "Mobilt stöd"

§17 Anmälan av brukarundersökningsresultat för år 2013 för samtliga verksamheter inom stadens äldreomsorg

§18 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för äldrenämnden november 2013

§19 Anmälan av branschrådets protokoll från den 8 november 2013 (dnr 303-136/2013)

§20 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd från den 10 december 2013

§21 Anmälan av protokoll och skrivelser rörande funktionshinderfrågor

§22 Anmälan av postlista för tiden 2013-11-01 -­ 2013-11-30