Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2015-01-27

Sammanträde 2015-01-27

Datum
Klockan
16:00
Plats
Kristallen, Hantverkagatan 3D

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 9/2014-12-16

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information/presentation

8 Remiss av förslag till Förändrad organisation för centralt verksamhetsstöd för Paraplysystemet

9 Slutredovisning av stimulansmedel för e-hälsa inom äldreomsorgen 2014

Dnr 330-452/2014
Handläggare: Annica Dominius Tel. 508 36 237
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Ungdomsbesök på vård- och omsorgsboenden 2014

Dnr 340-456/2014
Handläggare: Klara Cederqvist Tel. 508 36 242

ANMÄLNINGSÄRENDEN

11 Överenskommelse mellan äldreförvaltningen och Micasa Fastigheter AB angående inspirationsmiljön

Dnr 720-435/2014
Handläggare: Klara Cederqvist Tel 508 36 242

12 Hyresavtal rörande Söderhallarna mellan Stockholms Trygghetsjour och Stockholms stad

Dnr 255-8/2014
Handläggare: Marianne Silvén Hedenström Tel. 508 40 688
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Anmälan av delegationsbeslut för kvartal 4 år 2014

Dnr 111-38/2014
Handläggare: Patrik Simonsson Tel. 508 36 250

14 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 20 januari 2015

15 Protokoll från socialnämndens, äldrenämndens och överförmyndarnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor från sammanträden den 22 januari 2015

(Utsändes senare per e-post)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Postlista för tiden 2014-12-01 - 2014-12-31

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Förvaltningschefens information

§9 Slutredovisning av stimulansmedel eHälsa 2014

§10 Ungdomsbesök på vård- och omsorgsboenden under året 2014

§11 Överenskommelse mellan äldreförvaltningen och Micasa Fastigheter AB angående inspirationsmijön

§12 Hyresavatal rörande Söderhallarna mellan Stockholms Trygghetsjour och Stockholms stad

§13 Anmälan av delegationsbeslut för ärendegrupp 2.8-2.10 Ekonomi och upphandling för kvartal 4 år 2014

§14 Anmälan av protokoll från socialnämndens, äldrenämndens och överförmyndarnämndens råd för funktionshinderfrågor från den 22 januari 2015

§15 Anmälan av protokoll från socialnämndens, äldrenämndens och överförmyndarnämndens råd för funktionshinderfrågor från den 22 januari 2015

§16 Anmälan av postlista för tiden från och med 2014-12-01 till och med 2014-12-31