Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2015-10-20

Sammanträde 2015-10-20

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 7/2015-09-22

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information/presentation

BESLUTSÄRENDEN:

7 Fördelning av stimulansmedel för ökad bemanning i äldreomsorgen 2015

Dnr 340-447/2015
Handläggare: Marita Åkersten Tel. 508 36 215
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Svar på remiss av KSLs rekommendation att anta Överenskommelser med landstinget om vård och omsorg för äldre

9 KLSs rekommendation att anta Överenskommelse med landstinget om samverkan när enskilda/patienter behöver praktisk hjälp med egenvård

(KSL dnr KSL/12/0166-35)
Dnr 150-386/2015
Handläggare: Christina Malmqvist Tel. 508 36 222

10 Svar på remiss av "Skillnadernas Stockholm"

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 159-1334/2015, för yttrande senast 2015-10-30
Dnr 150-304/2015
Handläggare: Daniel Lindfors Tel. 508 36 235

11 Svar på remiss av motion 2015:36 "Om att miljö- och klimatsäkra maten" av Karin Ernlund (C)

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-886/2015, för yttrande senast 2015-11-06
Dnr 150-268/2015
Handläggare: Nima Andacheh Tel. 508 36 240

12 Svar på remiss av motion 2015:41 "Om matglädje för Stockholms barn och äldre" av Karin Ernlund (C) och Christina Linderholm (C)

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-927/2015, för yttrande senast 2015-11-0
Dnr 150-307/2015
Handläggare: Birgitta Persson Tel. 690 58 00

13 Svar på remiss av Betänkandet 2015:66 "En förvaltning som håller ihop"

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 110-1436/2015, för yttrande senast 2015-11-02
Dnr 150-391/2015
Handläggare: Annika Dominius Tel. 508 36 237

15 Nyckelfritt - elektroniska lås i hemtjänsten

Dnr 330-382/2015
Handläggare: Jonas Wilhelmsson Tel. 508 36 212
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Fyllnadsval till gemensamt FH-råd

Dnr 112-424/2014
Handläggare: Isabell Vas Tel. 508 25 025
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

17 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för äldrenämnden för september 2015

Dnr 122-81/2015
Handläggare: Patrik Simonsson Tel. 508 36 250
(Utsändes senare med e-post)

18 Anmälan av delegationsbeslut för kvartal 3 år 2015 enligt lista

19 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 13 oktober 2015 (Utsändes senare per e-post)

20 Anmälan av protokoll från socialnämndens, äldrenämndens och överförmyndarnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor från sammanträden den 15 oktober 2015

(Utsändes senare per e-post)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Anmälan av inkommen skrivelse från SPF Seniorerna Stockholmsdistriktet från den 1 oktober 2015 "Fråga om valfrihet inom hemtjänsten och omsorgsboende", dnr 150-525/2015

22 Postlista för september 2015

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Förvaltningschefens information

§7 Fördelning av stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2015

§11 Svar på remiss av Karin Ernlunds (C) motion 2015:36 "Om att miljö- och klimatsäkra maten"

§12 Svar på remiss av motion 2015:41 av Karin Ernlund (C) och Christina Linderholm (C) "Om matglädje för Stockholms barn och äldre"

§15 Nyckelfritt ­ elektroniska lås i hemtjänsten

§16 Fyllnadsval till socialnämndens, äldrenämndens och överförmyndarnämndens råd för funktionshinderfrågor

§17 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för äldrenämnden för september 2015

§18 Anmälan av delegationsbeslut för kvartal 3 2015

§19 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från den 13 oktober 2015

§20 Anmälan av protokoll från socialnämndens, äldrenämndens och överförmyndarnämndens råd för funktionshinderfrågor från den 15 oktober 2015

§21 Anmälan av inkommen skrivelse från SPF Seniorerna Stockholmsdistriktet daterad den 1 oktober 2015 "Fråga om valfrihet inom hemtjänsten och omsorgsboende"

§22 Anmälan av postlista för tiden 1 september - 30 september 2015