Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2016-02-23

Sammanträde 2016-02-23

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stadshuset, Bråvallasalen

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 1/2016-01-26

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information/presentation

8 Remiss av förslag till ny instruktion för Stockholms stads äldreombudsman

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 105-1889/2015, för yttrande senast 2016-02-24
Dnr 150-786/2015
Handläggare: Jonas Wilhelmsson Tel. 508 36 212
Omedelbar justering

9 Svar på remiss av Läkemedelsverkets utredning "Restnoteringar av läkemedel"

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 110-55/2016, för yttrande senast 2016-03-04
Dnr 150-25/2016
Handläggare: Annica Dominius Tel. 508 36 237

10 Svar på remiss av Motion 2015:76 av Yvonne Fernell-Ingelström (M) om ökad uppkoppling av fiber i Micasa:s fastighetsbestånd

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-1648/2015, för yttrande senast 2016-02-29
Dnr 150-665/2015
Handläggare: Daniel Lindfors Tel. 508 36 235

11 Svar på remiss av Revidering av riktlinjer för kommunala bostadsbidrag till personer med funktionsnedsattning

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 151-1933/2015, för yttrande senast 2016-03-04
Dnr 150-728/2015
Handläggare: Nima Andacheh Tel. 508 36 240

12 Stockholms stads handlingsplan för att förbättra arbetssituation för socialsekreterare och biståndshandläggare

Dnr 350-48/2016 och socialnämndens dnr 3.1.2-490/2015
Handläggare:
På äldreförvaltningen Jonas Wilhelmsson Tel. 508 36 212
(på socialförvaltningen: Lii Drobus)

13 Utvecklingsarbete "Tryggt mottagande i hemmet"

Dnr 350-56/2016
Handläggara: Lena Carling Tel. 508 36 224
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Demenskompetens i Stockholms stadkvalitetsmärkning, planering för år 2016

Dnr 330-65/2016
Handläggare: Tove Arner Tel. 508 36 220
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

15 Anmälan av rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) för kvartal 4 år 2015

16 Anmälan om fördelning av medel för utveckling inom demensområdet 2016

Dnr 340-44/2016
Handläggare: Lotta Olofsson Tel. 076-8253580
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Uppföljning av ungdomsbesök i äldreomsorgen 2015

Dnr 340-43/2016
Handläggare: Carina Åberg Tel. 508 36 223
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Anmälan av tjänstemannabeslut i delegation rörande

a/ ärendegrupp 2.8-2.10 Ekonomi och upphandling för kvartal 4 år 2015
dnr 111-47/2016
b/ nedskrivning av osäker fordran enligt ärendegrupp 2.13
dnr 111-62/2016

19 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 16 februari 2016 (Utsändes senare per e-post)

20 Anmälan av protokoll från gemensamt FH-råd för äldrenämnden, socialnämnden och överförmyndarnämnden från sammanträde den 11 februari 2016

21 Postlista för 1-31 januari 2016

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Förvaltningschefens information

§8 Remiss av förslag till ny instruktion för Stockholms stads äldreombudsman

§10 Svar på remiss av Motion 2015:76 av Yvonne Fernell-Ingelström (M) om ökad uppkoppling av fiber i Micasas fastighetsbestånd

§11 Svar på remiss av förslag till reviderade riktlinjer för kommunalt bostadsbidrag till personer med funktionsnedsättning

§12 Stockholms stads handlingsplan för att förbättra arbetssituation för socialsekreterare och biståndshandläggare

§13 Utvecklingsarbete "Tryggt mottagande i hemmet"

§14 Demenskompetens i Stockholms stads kvalitetsmärkning, planering för år 2016

§15 Anmälan av rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ socialtjänstlagen (SOL) för kvartal 4 2015

§16 Anmälan om fördelning av medel för utveckling inom demensområdet 2016

§17 Uppföljning av ungdomsbesök i äldreomsorgen 2015

§20 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor gemensamt för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden från sammanträde den 11 februari 2016

§21 Anmälan av postlista för tiden 1 -­ 31 januari 2016