Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2019-01-29

Sammanträde 2019-01-29

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 11/2018-12-11

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information/presentation

8 Utseende av ombud för äldrenämnden

Dnr 1.1.3-9/2019
Handläggare: Barbara Ahlmark
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Utseende av delgivningsmottagare för äldrenämnden

Dnr 1.1.3-8/2019
Handläggare: Barbara Ahlmark
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Remiss av STORSTHLM rekommendation att anta Överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende

ANMÄLNINGSÄRENDEN

11 Anmälan av kontorsyttrande över remiss av SOU 2018:77 "Framtidens specialistsjuksköterska - ny roll nya möjligheter"

12 Anmälan av delegationsbeslut enligt ärendegrupp 2.8-2.9 enligt delegationsförteckningen dnr 1.1.3-106/2018

13 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 22 januari 2019 (Utsändes senare per e-post)

14 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor från sammanträden den 12 november och 17 december 2018

15 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor från den 17 januari 2019

16 Postlista för 1 - 31 december 2018

§1 Genomgång av närvaro

§3 Anmälan om protokollsjustering

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Förvaltningschefens information

§8 Utseende av ombud för äldrenämnden

§9 Utseende av delgivningsmottagare

§12 Anmälan av delegationsbeslut enligt ärendegrupp 2.8-2.9 samt delegationsbeslut enligt ärendegrupp 3.16 B enligt delegationsförteckningen (dnr 1.1.3-106/2018)

§13 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråds (KPR) sammanträde den 22 januari 2019

§14 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor från sammanträde den 12 november 2018 och den 17 december 2018

§15 Anmälan av protokoll från socialnämndens, äldrenämndens och överförmyndarnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor sammanträde den 17 januari 2019

§16 Anmälan av postlista för tiden 1-31 december 2018