Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2019-03-07

Sammanträde 2019-03-07

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret

1 Val av justerare och dag för justering

3 Fastställande av föredragningslista

4 Anmälan av föregående protokoll

Medborgarförslag

5 Stadsodling (köksträdgård) i Långbro park

Anmälan av medborgarförslag
Dnr 1.2.4.52-2019

6 Växthusen i Långbro park

Svar på medborgarförslag (återremitterat av stadsdelsnämnden 7 februari 2019)
Dnr 1.2.4.334-2018
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Ge plats för kulturen i Älvsjö. Skapa ett kulturhus!

Svar på medborgarförslag
Dnr 1.2.4.365-2018

8 Utsiktstorn

Svar på medborgarförslag
Dnr 1.2.4.379-2018

10 Revidering av rutin för lex Sarah

11 Rapport om hälso- och sjukvårdsindikatorer på Solberga och Kristallgårdens vård- och omsorgsboenden samt Älvsjö servicehus

Anmälningsärenden

13 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

15 Redovisning av delegationsbeslut

16 Protokoll från funktionshinderrådet

17 Protokoll från pensionärsrådet

18 Protokoll från förvaltningsgruppen

19 Information från förvaltningen

Slutet sammanträde

21 Upphandling av parkskötsel med renhållning och vinterväghållning på parkvägar

22 Upprustning och ombyggnad av plaskdammen i Örby slottspark

23 Tilldelningsbeslut avseende drift av Älvsjö servicehusrestaurang samt leverans av heldygnskost till vård- och omsorgsboende

24 Protokoll från sociala delegationen

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Fastställande av föredragningslista

§4 Anmälan av föregående protokoll

§5 Stadsodling (köksträdgård) i Långbro park Anmälan av medborgarförslag Dnr 1.2.4.52-2019

§6 Växthusen i Långbro park Svar på medborgarförslag Dnr 1.2.4.334-2018

§7 Ge plats för kulturen i Älvsjö. Skapa ett kulturhus!

§8 Utsiktstorn Svar på medborgarförslag Dnr 1.2.4.379-2018

§10 Revidering av rutin för lex Sarah Dnr 1.2.2.31-2019

§11 Rapport om hälso- och sjukvårdsindikatorer på Solberga och Kristallgårdens vård- och omsorgsboenden samt Älvsjö servicehus Dnr 1.2.1.40-2019

§13 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

§15 Redovisning av delegationsbeslut Dnr 1.1.120-2018

§16 Protokoll från funktionshinderrådet

§17 Protokoll från pensionärsrådet

§18 Protokoll från förvaltningsgruppen

§19 Information från förvaltningen

§20 Frågor från nämnden

§21 Upphandling av parkskötsel med renhållning och vinterväghållning på parkvägar Dnr 2.2.2.17-2019

§22 Upprustning och ombyggnad av plaskdammen i Örby slottspark Dnr 2.2.2.25-2019

§23 Tilldelningsbeslut avseende drift av Älvsjö servicehusrestaurang samt leverans av heldygnskost till vård- och omsorgsboende Dnr 2.2.2.324-2018

§24 Protokoll från sociala delegationen