Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-11-20

Sammanträde 2014-11-20

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsgata 21

1 Val av justerare och dag för justering

3 Fastställande av föredragningslista

4 Anmälan av föregående protokoll

Medborgarförslag

5 Svar på medborgarförslag om trafikhinder från Folkparksvägen in i Apelsinlundens gröna park

Beslutsärenden

6 Förlängning av entreprenadavtal om drift av Kristallgårdens vård- och omsorgsboende

Dnr 2.2.2.366-2014 (bordlades 23/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Sammanträdestider för stadsdelsnämnden januari 2015

10 Inriktningsärende för inrättande av gruppbostad enligt LSS i Älvsjö

11 Inriktningsärende för inrättande av förskola vid Solbergaskolan, kvarteret Ädelstenen

12 Anbudsupphandling avseende drift av Älvsjö servicehusrestaurang samt matleveranser till Solberga vård- och omsorgsboende

Anmälningsärenden

13 Ekonomisk månadsrapport per oktober månad

14 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

15 Redovisning av delegationsbeslut

16 Protokoll från pensionärsrådet

17 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

18 Protokoll från förvaltningsgruppen

19 Minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen

21 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

22 Protokoll från sociala delegationen

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (220 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Fastställande av föredragningslista

§4 Anmälan av föregående protokoll

§5 Svar på medborgarförslag om trafikhinder från Folkparksvägen in i Apelsinlundens gröna park Dnr 1.2.4.304-2014

§6 Förlängning av entreprenadavtal om drift av Kristallgårdens vård- och omsorgsboende Dnr 2.2.2.366-2014

§7 Bagage-vagnar i Älvsjö resecentrum - svar på skrivelse från Älvsjös råd för funktionshinderfrågor Dnr 1.2.3.371-2014

§8 Sammanträdestider för stadsdelsnämnden januari 2015 Dnr 1.1.412-2014

§10 Inriktningsärende för inrättande av gruppbostad enligt LSS i Älvsjö Dnr 2.6.411-2014

§11 Inriktningsärende för inrättande av förskola vid Solbergaskolan, kvarteret Ädelstenen Dnr 2.6.411-2014

§12 Anbudsupphandling avseende drift av Älvsjö servicehusrestaurang samt matleveranser till Solberga vård- och omsorgsboende Dnr 2.2.2.427-2014

§13 Ekonomisk månadsrapport per oktober månad

§14 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter Dnr 1.6.440-2014

§15 Redovisning av delegationsbeslut Dnr 1.1.424-2014

§16 Protokoll från pensionärsrådet

§17 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

§18 Protokoll från förvaltningsgruppen

§19 Minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen

§20 Övrigt verksamheten

§21 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

§22 Protokoll från sociala delegationen