Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-09-22

Sammanträde 2016-09-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsgata 21

1 Val av justerare och dag för justering

3 Fastställande av föredragningslista

4 Anmälan av föregående protokoll

7 Genomförandeärende för inrättande av förskola i kvarteret Stimmet i Långbro

8 Genomförandeärende för inrättande av förskola i kvarteret Ädelstenen vid Solbergaskolan

Remissärenden

9 Strategi för fossilbränslefritt Stockholm 2040 - remiss från kommunstyrelsen, KS 134-175/2015

10 Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad - remiss från kommunstyrelsen, KS 129-1092/2016

12 Förslag till program för stöd till anhöriga 2017-2020 - remiss från kommunstyrelsen, 125-1054/2016

13 Reviderade regler för intagning och plats i förskola - remiss från kommunstyrelsen, KS 140-1087/2016

Anmälningsärenden

14 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

15 Redovisning av delegationsbeslut

16 Protokoll från pensionärsrådet

17 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

18 Protokoll från förvaltningsgruppen

19 Minnesanteckningar från tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

20 Information från förvaltningen

21 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

22 Protokoll från sociala delegationen

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Fastställande av föredragningslista

§4 Anmälan av föregående protokoll

§7 Genomförandeärende för inrättande av förskola i kvarteret Stimmet i Långbro

§8 Genomförandeärende för inrättande av förskola i kvarteret Ädelstenen i Solbergaskolan

§9 Strategi för fossilbränslefritt Stockholm 2040 - remiss från kommunstyrelsen, KS 134-175/2015

§10 Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad - remiss från kommunstyrelsen, KS 129-1092/2016

§12 Förslag till program för stöd till anhöriga 2017-2020 - remiss från kommunstyrelsen, KS 125-1054/2016

§14 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

§15 Redovisning av delegationsbeslut

§16 Protokoll från pensionärsrådet

§17 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

§18 Protokoll från förvaltningsgruppen

§19 Minnesanteckningar från tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

§20 Information från förvaltningen

§21 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

§22 Protokoll från sociala delegationen