Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-09-21

Sammanträde 2017-09-21

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsgata 21

1 Val av justerare och dag för justering

3 Fastställande av föredragningslista

4 Anmälan av föregående protokoll

Medborgarförslag

5 Utmärkning av motionsspår i Älvsjöskogen

- anmälan av medborgarförslag
Dnr 1.2.4.257-2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Anlägga bastu

- anmälan av medborgarförslag
Dnr 1.2.4.256-2017

9 Avveckling av platser på Kristallgårdens vård- och omsorgsboende

13 Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 2018-2022

14 Stärka arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck

15 Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Anmälningsärenden

16 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

18 Protokoll från pensionärsrådet

19 Protokoll från funktionshinderrådet

20 Protokoll från förvaltningsgruppen

21 Information från förvaltningen

Slutet sammanträde

23 Protokoll från sociala delegationen

24 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 § FB

25 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 § FB

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Fastställande av föredragningslista

§4 Anmälan av föregående protokoll

§5 Utmärkning av motionsspår i Älvsjöskogen

§9 Avveckling av platser på Kristallgårdens vård- och omsorgsboende

§16 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

§18 Protokoll från pensionärsrådet

§19 Protokoll från funktionshinderrådet

§20 Protokoll från förvaltningsgruppen

§21 Information från förvaltningen

§22 Frågor från nämnden

§23 Protokoll från sociala delegationen