Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-10-19

Sammanträde 2017-10-19

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsgata 21

1 Val av justerare och dag för justering

3 Fastställande av föredragningslista

4 Anmälan av föregående protokoll

Medborgarförslag

5 Anlägga bastu

- svar på medborgarförslag
Dnr 1.2.4.256-2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Upprustning av lekplats i Långbro park

- svar på medborgarförslag
Dnr 1.2.4.233-2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Val av personuppgiftsombud

9 Gemensam upphandling avseende skötsel av plaskdammar, duschar och vattenanläggningar på parkmark

Remissärenden

13 Ett modernt och hållbart växande Stockholm

14 Rusta upp och öka tryggheten vid Kristalltorget

15 Minska jobbklyftan i Stockholm genom systematiska insatser för att fler människor ska gå från utanförskap till egen försörjning

16 För ett tryggare och säkrare Stockholm, Stockholms stads trygg- och säkerhetsprogram 2018-2021

16:X Skolprogram för Stockholms stads förskolor och skolor - svar till kommunstyrelsen (KS 141-1435/2016)

Anmälningsärenden

17 Ekonomisk rapport för september

18 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

19 Redovisning av delegationsbeslut

20 Protokoll från pensionärsrådet

21 Protokoll från funktionshinderrådet

22 Protokoll från förvaltningsgruppen

23 Information från förvaltningen

Slutet sammanträde

25 Protokoll från sociala delegationen

26 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § FB

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Fastställande av föredragningslista

§4 Anmälan av föregående protokoll

§6 Upprustning av lekplats i Långbro park

§8 Val av personuppgiftsombud

§9 Gemensam upphandling avseende skötsel av plaskdammar, duschar och vattenanläggningar på parkmark

§12:a Sammanträdestider 2018

§15 Minska jobbklyftan i Stockholm genom systematiska insatser för att fler människor ska gå från utanförskap till egen försörjning

§16:a Skolprogram för Stockholms stads förskolor och skolor

§17 Ekonomisk rapport för september

§18 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

§19 Redovisning av delegationsbeslut

§20 Protokoll från pensionärsrådet

§21 Protokoll från funktionshinderrådet

§22 Protokoll från förvaltningsgruppen

§23 Information från förvaltningen

§24 Frågor från nämnden

§25 Protokoll från sociala delegationen