Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-09-27

Sammanträde 2018-09-27

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret

1 Val av justerare och dag för justering

3 Fastställande av föredragningslista

4 Anmälan av föregående protokoll

Medborgarförslag

5 Ny strand vid Långsjöbadet

Anmälan av medborgarförslag
Dnr 1.2.4.280-2018

7 Förordnande enligt LVU

8 Uppföljning av Kristallgårdens vård- och omsorgsboende och korttidsvård

11 Upprustning av lekparken Apelsinen

Remissärenden

12 Läsdelegationens betänkande Barns och ungas läsning - ett ansvar för hela samhället

Svar på remiss från kommunstyrelsen, KS 2018/1167
Dnr 1.5.1.285-2018
Omedelbar justering

Anmälningsärenden

13 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

14 Protokoll från funktionshinderrådet

15 Protokoll från pensionärsrådet

16 Protokoll från förvaltningsgruppen

17 Information från förvaltningen

Slutet sammanträde

19 Protokoll från sociala delegationen

20 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § FB

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Fastställande av föredragningslista

§4 Anmälan av föregående protokoll

§5 Ny strand vid Långsjöbadet Anmälan av medborgarförslag Dnr 1.2.4.280-2018

§7 Förordnande enligt LVU Dnr 1.1.111-2018

§8 Uppföljning av Kristallgårdens vård- och omsorgsboende och korttidsvård Dnr 1.2.1.279-2018

§11 Upprustning av lekparken Apelsinen Genomförandebeslut Dnr 3.1.301-2018

§12 Läsdelegationens betänkande Barns och ungas läsning - ett ansvar för hela samhället Svar på remiss från kommunstyrelsen, KS 2018/1167 Dnr. 1.5.1.285-2018

§13 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter Dnr. 1.6.84-2018

§14 Protokoll från funktionshinderrådet

§15 Protokoll från pensionärsrådet

§16 Protokoll från förvaltningsgruppen

§17 Information från förvaltningen

§18 Frågor från nämnden

§19 Protokoll från sociala delegationen