Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2014-08-26

Sammanträde 2014-08-26

Datum
Klockan
17.00
Plats
Drätselnämndens sessionssal, Stadshuset

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

4 Yttrande över remissen Revidering av Vision 2030 - ett Stockholm i världsklass

7 Månadsrapport för juli 2014

8 Anmälningsärenden

a) Anmälan av protokollsjustering
b) Anmälan av protokoll från möte med råd för funktionshinderfrågor
c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation
d) Anmälan av inkomna handlingar
e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

9 Nämndens frågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet.

§4 Yttrande över remissen Revidering av Vision 2030 - ett Stockholm i världsklass AMN 2014-0172-01.06

§7 Månadsrapport för juli 2014 AMN 2019-0384-1.2

§10 Förvaltningsinformation