Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2014-09-22

Sammanträde 2014-09-22

Datum
Klockan
17.00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Remissärenden

3 Yttrande över remissen

5 Yttrande över remissen

Omedelbar justering
Revidering av resursfördelningssystem för vuxenutbildning
AMN 2014-0239-01.06

Beslutsärenden

6 Svar på skrivelse om sommarjobb

8 Svar på skrivelse angående dövas möjligheter att läsa engelska mm på Komvux

9 Svar på skrivelse om effektivare uppsökarverksamhet för unga som varken arbetar eller studerar

10 Tertialrapport 2 för 2014

Anmälningsärenden

11 Rapporter från brukarundersökningen för grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt utbildning i svenska för invandrare

12 a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av protokoll från möte med råd för funktionshinderfrågor

c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

d) Anmälan av inkomna handlingar

e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

13 Nämndens frågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§5 Yttrande över remissen Revidering av resursfördelningssystem för vuxenutbildning AMN 2014-0239-01.06

§6 Svar på skrivelse om sommarjobb AMN 2014-203-01.06

§7 Svar på skrivelse från Daniel Söderberg Talebi (V) och Karin Rågsjö (V) angående arbetsmarknadskunskap som självklar del av utbildningssystemet AMN 2014-0034-01.01

§8 Svar på skrivelse angående dövas möjligheter att läsa engelska mm på Komvux AMN 2014-0161-01.01

§9 Svar på skrivelse från Awad Hersi, Derya Uzel Senir och Magnus Runsten, samtliga (MP), om effektivare uppsökarverksamhet för unga som varken arbetar eller studerar AMN 2014-0200-01.01

§10 Tertialrapport 2 för 2014 AMN 2013-0384-1.2

§11 Rapporter från brukarundersökningen för grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt utbildning i svenska för invandrare AMN 2014-0248-01.02

§14 Förvaltningsinformation