Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2015-09-22

Sammanträde 2015-09-22

Datum
Klockan
16:00
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

Sekretessärenden

4 Beslut om upphandling av kommunal vuxenutbildning- utbildning i svenska för invandrare samt grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Omedelbar justering
AMN 2015-0222-01.01
Utsändes måndag den 14 september

5 Beslut om upphandling av samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

Omedelbar justering
AMN 2015-0245-01.01
Utsändes måndag den 14 september

6 Tvist med Migrationsverket om projektmedel

Remissärenden

7 Yttrande över remissen "Dig In - Digital arkivstrategi för Stockholms stad"

8 Yttrande över remissen "Innovationsstrategi för Stockholms stad"

9 Yttrande över remissen "Strategi mot våldsbejakande extremism"

10 Yttrande över remissen "Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända"

Omedelbar justering
AMN 2015-0217-01.06
Remiss från kommunstyrelsen

11 Yttrande över remissen " Högre utbildning under 20 år SOU 2015:70"

Omedelbar justering
AMN 2015-0229-01.06
Remiss från kommunstyrelsen

12 Yttrande över remissen "Betänkande - Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd (SOU 2015:44)"

13 Yttrande över remissen "En stärkt yrkeshögskola - ett lyft för alla"

13:B Yttrande över remissen "Upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78)"

Beslutsärenden

14 Tertialrapport 2 2015 för arbetsmarknadsnämnden

15 Svar på skrivelse om konsekvensbeskrivning av höjda kostnader för att anställa unga

16 Beslut om inriktning för nya Jobbtorg Unga

AMN 2015-257-01.01
Utsändes senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

17 a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av protokoll från möte med råd för funktionshinderfrågor

c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

d) Anmälan av inkomna handlingar

e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Övriga frågor

18 Nämndens frågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

§4 Beslut om upphandling av kommunal vuxenutbildning- utbildning i svenska för invandrare samt grundläggande och gymnasial vuxenutbildning AMN 2015-022-01.01

§5 Beslut om upphandling av samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare AMN 2015-0245-01.01

§6 Tvist med Migrationsverket om projektmedel AMN 2012-0137-4.0

§7 Yttrande över remissen "Dig In ­ Digital arkivstrategi för Stockholms stad" AMN 2015-0185-01.06

§10 Yttrande över remissen "Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända" AMN 2015-0217-01.06

§11 Yttrande över remissen " Högre utbildning under 20 år SOU 2015:70" AMN 2015-0229-01.06

§12 Yttrande över remissen "Betänkande -Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd (SOU 2015:44)" AMN 2015-0236-01.06.

§13 Yttrande över remissen "En stärkt yrkeshögskola - ett lyft för alla" AMN 2015-0241-01.06

§14 Yttrande över remissen Yttrande över remissen Upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78) AMN 2015-0259-01.06

§15 Tertialrapport 2 2015 för arbetsmarknadsnämnden AMN 2015-0013-01.02

§16 Svar på skrivelse om konsekvensbeskrivning av höjda kostnader för att anställa unga AMN 2015-0158-01.01

§17 Beslut om inriktning för nya Jobbtorg Unga AMN 2015-257-01.01

§18 Anmälningsärenden

§20 Förvaltningsinformation