Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2015-10-20

Sammanträde 2015-10-20

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora kollegiesalen (våning 1) Stadshuset

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

Remissärenden

4 Yttrande över remissen Motion (2015:43) om att ta krafttag mot våldsbejakande extremism

5 Yttrande över remissen Motion (2015:32) om sommarlovsentreprenörer

6 Yttrande över remissen "Skillnadernas Stockholm"

8 Svar på skrivelse om livslångt lärande

Anmälningsärenden

10 Rapporter från brukarundersökningen för grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt utbildning i svenska för invandrare

12 Månadsrapport för september 2015

13 Anmälningar

a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av protokoll från möte med råd för funktionshinderfrågor

c) Anmälan av inkomna handlingar

d) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

e) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

Övriga frågor

14 Nämndens frågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

§4 Yttrande över remissen Motion (2015:43) om att ta krafttag mot våldsbejakande extremism AMN 2015-0202-01.06

§5 Yttrande över remissen Motion (2015:32) om sommarlovsentreprenörer AMN 2015-0213-01.06

§8 Svar på skrivelse om livslångt lärande AMN 2015-0160-01.01.

§10 Rapporter från brukarundersökningen för grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt utbildning i svenska för invandrare AMN 2015-0275-01.02

§12 Månadsrapport för september 2015

§15 Förvaltningsinformation