Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2019-09-26

Sammanträde 2019-09-26

Datum
Klockan
18:30
Plats
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 8 A, Johanneshov

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

2 Fastställande av dagordning

Medborgarförslag

3 Badplats i Rågsveds naturreservat

Beslutsärenden:

6 Tertialrapport tertial 2 år 2019 för Enskede -Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Dnr: EÅV 2019/431 (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
6 Bilaga 01 SDN14 T2 2019.pdf (369 kb) 6 Bilaga 02a Uppföljning klimatinvesteringsprojekt Elcyklar m.m. - Äldreomsorgen.pdf (56 kb) 6 Bilaga 02b Uppföljning klimatinvesteringsprojekt LED - KFD.pdf (56 kb) 6 Bilaga 02c Uppföljning klimatinvesteringsprojekt LED - ÄO. Soc.psyk, LSS.pdf (56 kb) 6 Bilaga 02d Uppföljning klimatinvesteringsprojekt LED förskola.pdf (56 kb) 6 Bilaga 02e Uppföljning klimatinvesteringsprojekt LED samt bassängtäcke ÄO.pdf (56 kb) 6 Bilaga 02f Uppföljning klimatinvesteringsprojekt Vitvaror - Förskolan.pdf (56 kb) 6 Bilaga 02g Uppföljning klimatinvesteringsprojekt Vitvaror - ÄO. Soc.psyk, LSS.pdf (56 kb) 6 Bilaga 02h Uppföljning klimatinvesteringsprojekt Vitvaror och LED förskola.pdf (56 kb) 6 Bilaga 02i Uppföljning klimatinvesteringsprojekt vitvaror och värmepumpar KFD.pdf (56 kb) 6 Bilaga 02j Uppföljning klimatinvesteringsprojekt Växtbäddar med Bio-kol.pdf (56 kb) 6 Bilaga 03a Ansökan medel för trygghetsskapande åtgärder Bandängen T2 2019.pdf (1 303 kb) 6 Bilaga 03b Ansökan om medel för trygghetsskapande åtgärder Tunnel i Högdalen- önskehemsgatan.pdf (41 kb) 6 Bilaga 04a - TRYGGHET Uppföljning av trygghetsinvestering Dalbotten.pdf (102 kb) 6 Bilaga 04b - TRYGGHET Uppföljning av trygghetsinvestering Högdalen Ledstjärna.pdf (189 kb) 6 Bilaga 04c - TRYGGHET Uppföljning av trygghetsinvestering Högdalen motionsspår.pdf (244 kb) 6 Bilaga 04d - TRYGGHET Uppföljning av trygghetsinvestering Årsta partihandelsområde.pdf (170 kb)

7 Bibliotek i Rågsved – svar på skrivelse från (S), (V), och (Fi)

8 Kvinnors organisering – svar på skrivelse från (S), (V) och (Fi)

9 Stadsdelens hantering av barn och unga utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck – svar på skrivelse från (S), (V), och (Fi)

10 Inventering av stadsdelsområdets gräsmattor – svar på skrivelse (M), (L), (MP) och (C)

11 Revidering av Enskede -Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds delegationsordning

12 Idéburet offentligt partnerskap med föreningen Stacken avseende fritidsaktiviteter för unga

Remissärenden

13 Övergång till digital huvudakt inom socialtjänsten, överförmyndarverksamhet och kommunal hälso - och sjukvård , KS 2019/948

14 Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso - och sjukvård i Stockholms län, KS 2019/1039

15 Ändring av reglementen f ör vissa facknämnder och stadsdelsnämnder samt i reglemente med allmänna bestämmelser för Stockholms stads nämnder och reglemente för stadsrevisionen i Stockholm stad, KS 2019/1121

17 Anmälningsärenden

A. Förteckning över inkomna protokoll, skrivelser, m.m.(se pärm)
B. Delegationsbeslut, se pärm
C. Protokoll från Pensionärsrådetssammanträde (utsändes senare)
D. Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor (utsändes senare)
E. Protokoll från förvaltningsgruppen (utsändes senare)
F. Balanslista över nämndens uppdrag till förvaltningen,
(delas ut på gruppmötet)

19 Stadsdelsdirektörens information

Slutet sammanträde

20 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap . 7 § föräldrabalken (FB)

21 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap . 7 § föräldrabalken (FB)

22 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap . 7 § föräldrabalken (FB)

23 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap . 7 § föräldrabalken (FB)

24 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap . 7 § föräldrabalken (FB)

25 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap . 7 § föräldrabalken (FB)

26 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap . 7 § föräldrabalken (FB)

27 Anmälan av sociala delegationens protokoll

28 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap . 8 § föräldrabalken (FB)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Fastställande av dagordning

§6 Tertialrapport Tertial 2 2019 för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
6 Bilaga 01 SDN14 T2 2019.pdf (369 kb) 6 Bilaga 02a Uppföljning klimatinvesteringsprojekt Elcyklar m.m. - Äldreomsorgen.pdf (56 kb) 6 Bilaga 02b Uppföljning klimatinvesteringsprojekt LED - KFD.pdf (56 kb) 6 Bilaga 02c Uppföljning klimatinvesteringsprojekt LED - ÄO. Soc.psyk, LSS.pdf (56 kb) 6 Bilaga 02d Uppföljning klimatinvesteringsprojekt LED förskola.pdf (56 kb) 6 Bilaga 02e Uppföljning klimatinvesteringsprojekt LED samt bassängtäcke ÄO.pdf (56 kb) 6 Bilaga 02f Uppföljning klimatinvesteringsprojekt Vitvaror - Förskolan.pdf (56 kb) 6 Bilaga 02g Uppföljning klimatinvesteringsprojekt Vitvaror - ÄO. Soc.psyk, LSS.pdf (56 kb) 6 Bilaga 02h Uppföljning klimatinvesteringsprojekt Vitvaror och LED förskola.pdf (56 kb) 6 Bilaga 02i Uppföljning klimatinvesteringsprojekt vitvaror och värmepumpar KFD.pdf (56 kb) 6 Bilaga 02j Uppföljning klimatinvesteringsprojekt Växtbäddar med Bio-kol.pdf (56 kb) 6 Bilaga 03a Ansökan medel för trygghetsskapande åtgärder Bandängen T2 2019.pdf (1 303 kb) 6 Bilaga 03b Ansökan om medel för trygghetsskapande åtgärder Tunnel i Högdalen- önskehemsgatan.pdf (41 kb) 6 Bilaga 04a - TRYGGHET Uppföljning av trygghetsinvestering Dalbotten.pdf (102 kb) 6 Bilaga 04b - TRYGGHET Uppföljning av trygghetsinvestering Högdalen Ledstjärna.pdf (189 kb) 6 Bilaga 04c - TRYGGHET Uppföljning av trygghetsinvestering Högdalen motionsspår.pdf (244 kb) 6 Bilaga 04d - TRYGGHET Uppföljning av trygghetsinvestering Årsta partihandelsområde.pdf (170 kb)
Beslut/Protokollsutdrag
§6_prot_20190926.pdf (34 kb)

§11 Revidering av Enskede -Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds delegationsordning

§12 Idéburet offentligt partnerskap med föreningen Stacken avseende fritidsaktiviteter för unga

§13 Övergång till digital huvudakt inom socialtjänsten, överförmyndarverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård

§15 Ändring av reglementen för vissa facknämnder och stadsdelsnämnder samt i reglemente med allmänna bestämmelser för Stockholms stads nämnder och reglemente för stadsrevisionen i Stockholm stad

§17 Anmälningsärenden

§19 Stadsdelsdirektörens information

§20 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

§21 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

§22 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

§23 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

§24 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

§25 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

§26 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

§27 Anmälan av sociala delegationens protokoll från 29 augusti, 12 september, 26 september, 19 september och 26 september 2019

§28 Överflyttning av vårdnaden till särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken (FB)