Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2014-10-16

Sammanträde 2014-10-16

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning september 2014

7 Remiss av Nya steg för en effektivare plan- och bygglag (Ds 2014:31). Svar på remiss

8 Park istället för parkering på Skeppsbrokajen. Motion från Åke Askensten (MP). Svar på remiss från kommunstyrelsen

9 Söder Mälarstrand som ett grönare och hälsosammare promenadstråk. Motion av Maria Hannäs (V). Svar på remiss från kommunstyrelsen

10 Programarbete för Södra Skanstullsområdet. Reviderat utredningsbeslut

11 Motion om en kreativ vision för Högdalstopparna som ett viktigt led i skapande av Ekopark Syd. Remissvar på skrivelse från Maria Hannäs (V), KS 328-883/2014

12 Motion om utredning av Visionen om Rågsveds Allé. Remissvar på skrivelse från Maria Hannäs och Sebastian Wiklund (V), KS 336-755/2014

13 Överenskommelse om exploatering med försäljning för bostäder inom fastigheten Kanslichefen 1 samt del av Skarpnäcks Gård 1:1 i Bagarmossen med Besqab Projektutveckling AB

14 Exploateringsavtal med försäljning för bostäder inom Kabelverket 7 och 8 samt del av fastigheten Solberga 2:1 i Älvsjö med AB Nätverket, JM AB och AB Familjebostäder

15 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Farsta 2:1 vid Kontoristvägen i Hökarängen till Mecon Bygg AB

16 Överenskommelser om exploatering med försäljning för bostäder med Svanberg & Sjögren Bygg AB och med tomträtt för förskola med Turako Fastighetsutveckling vid Stjernströms väg i Hägersten. Genomförandebeslut

17 Utställning av järnvägsplan för förlängning av Spårväg City till Sergels Torg/T-Centralen. Svar på remiss från kommunstyrelsen

18 Lägesredovisning Slussen

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret Dnr E2014-00005

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, Dnr E2014-00008

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning september 2014, Dnr E2014-00300

§7 Socialdepartementets departementsskrivelse Nya steg för en effektivare plan- och bygglag (Ds 2014:31). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr E2014-02044

§8 Park istället för parkering på Skeppsbrokajen. Motion från Åke Askensten (MP). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr E2014-01097

§9 Söder Mälarstrand som ett grönare och hälsosammare promenadstråk. Motion från Maria Hannäs (V). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr E2014-01470

§10 Programarbete för Södra Skanstullsområdet. Reviderat utredningsbeslut, Dnr E2014-02032

§11 En kreativ vision för Högdalstopparna som ett viktigt led i skapande av Ekopark Syd. Motion från Maria Hannäs (V). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr E2014-01471

§12 Utredning av Visionen om Rågsveds Allé. Motion från Maria Hannäs och Sebastian Wiklund (båda V). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr E2014-01439

§13 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder inom fastigheten Kanslichefen 1 samt del av Skarpnäcks Gård 1:1 i Bagarmossen med Besqab Projektutveckling AB, Dnr E2009-513-1860

§14 Exploateringsavtal med försäljning för bostäder inom Kabelverket 7 och 8 samt del av fastigheten Solberga 2:1 i Älvsjö med AB Nätverket, JM AB och AB Familjebostäder, Dnr E2012-511-01885

§15 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Farsta 2:1 vid Kontoristvägen i Hökarängen till Mecon Bygg AB, Dnr E2010-513-00716

§16 Överenskommelser om exploatering med försäljning för bostäder med Svanberg & Sjögren Bygg AB och med tomträtt för förskola med Turako Fastighetsutveckling vid Stjernströms väg i Hägersten. Genomförandebeslut, Dnr E2014-02009

§17 Utställning av järnvägsplan för förlängning av Spårväg City till Sergels Torg/T-Centralen. Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr E2013-330-01152

§18 Lägesredovisning Slussen, Dnr E2014-02060