Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2015-02-19

Sammanträde 2015-02-19

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Försäljning av tomträtten Sillö 5 i Larsboda till Farsta Sillö 5 AB

8 Avtal med Stockholms Handelskammare om upphörande av upplåtelse av Kungsträdgården samt ersättning för paviljonger och scen

9 Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för bostäder inom fastigheten Anholt 1 samt delar av fastigheterna Ålborg 1 och Akalla 4:1 i Kista med JHCS Fastigheter AB. Genomförandebeslut

10 Markanvisning för bostäder inom fastigheten. Sätra 2:1 i Bredäng till Åke Sundvall Projekt AB

11 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Snödroppen 28 och Hässelby Villastad 28:1 till Svenska Hem i Bromma Mark XV AB Samt Svenska Hem i Bromma Mark IV

12 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Nälsta 5:2 i Nälsta till Svenska Hem i Bromma Mark IV AB och Svenska Hem i Bromma Mark XVII AB

13 Markanvisning för sportanläggning, hotell, kontor och bostäder inom del av fastigheten Akalla 4:1 i Kista till Sport Hotels of Sweden AB. Inriktningsbeslut

14 Markanvisning för musikhotell i Gasverket, Hjorthagen 1:3 till Jungberg & Rothman Kvartersfastigheter Gasverket Holding AB

15 Överenskommelse om exploatering för bostäder inom detaljplanen Brofästet, del av Hjorthagen 1:3 och del av Norra Djurgården 1:1, Norra Djurgårdsstaden. Genomförandebeslut 8

16 Anmälan av svar på remiss gällande länsstyrelsens rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs Mälarens stränder - Remiss från kommunstyrelsen

17 Anmälan av svar på remiss gällande Ekosystemtjänster i en expansiv region - strategi för miljömålet "Ett rikt växt-och djurliv "I Stockholms län - Remiss från kommunstyrelsen

18 Markanvisning för studentbostäder inom Fastigheten Gubbängen 1:1 i Gubbängen till Åke Sundvall Projekt AB

Dnr: E2009-513-01920

Bordlades den 29 januari 2015, pkt 19
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Förlängning av tunnelbanan från Kungsträdgården till Nacka C. Remiss från förvaltningen för utbyggd tunnelbana, Stockholms läns landsting. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Anl + Mf + Sbk + Explk + Slk + Södermalms stdf)

20 Förlängning av tunnelbanan från Kungsträdgården till Gullmarsplan och söderort. Remiss från förvaltningen för utbyggd tunnelbana, Stockholms läns landsting. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Anl + Mf + Sbk + Explk + Slk + Fsk + Enskede-Årsta-Vantörs stdf + Södermalms stdf)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret, Dnr E2015-00014

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, Dnr E2015-00001

§7 Försäljning av tomträtten Sillö 5 i Larsboda till Farsta Sillö 5 AB, Dnr E2014-00462

§8 Avtal med Stockholms Handelskammare om upphörande av upplåtelse av Kungsträdgården samt ersättning för paviljonger och scen, Dnr E2015-00149

§9 Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för bostäder inom fastigheten Anholt 1 samt delar av fastigheterna Ålborg 1 och Akalla 4:1 i Kista med JHCS Fastigheter AB. Genomförandebeslut, Dnr E2011-513-01698

§10 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Sätra 2:1 i Bredäng till Åke Sundvall Projekt AB, Dnr E2015-00156

§11 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Snödroppen 28 och delar av Hässelby Villastad 28:1 till Svenska Hem i Bromma Mark XV AB Samt Svenska Hem i Bromma Mark IV AB, Dnr E2014-02180

§12 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Nälsta 5:2 i Nälsta till Svenska Hem i Bromma Mark IV AB och Svenska Hem i Bromma Mark XVII AB, Dnr E2014-00927

§13 Markanvisning för sportanläggning, hotell, kontor och bostäder inom del av fastigheten Akalla 4:1 i Kista till Sport Hotels of Sweden AB. Inriktningsbeslut, Dnr E2015-00107

§14 Markanvisning för musikhotell i Gasverket, Hjorthagen 1:3 till Jungberg & Rothman Kvartersfastigheter Gasverket Holding AB, Dnr E2012-513-01022

§15 Överenskommelse om exploatering för bostäder inom detaljplanen Brofästet, (del av Hjorthagen 1:3 och del av Norra Djurgården 1:1) Norra Djurgårdsstaden. Genomförandebeslut 8, Dnr E2012-513-00411

§16 Anmälan av svar på remiss gällande länsstyrelsens rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs Mälarens stränder. Remiss från kommunstyrelsen, Dnr E2014-02846

§17 Anmälan av svar på remiss gällande Ekosystemtjänster i en expansiv region - strategi för miljömålet "Ett rikt växt-och djurliv "I Stockholms län. Remiss från kommunstyrelsen, Dnr E2014-02890

§18 Markanvisning för studentbostäder inom Fastigheten Gubbängen 1:1 i Gubbängen till Åke Sundvall Projekt AB, Dnr E2009-513-01920. Bordlades den 29 januari 2015, pkt 19

§19 Förlängning av tunnelbanan från Kungsträdgården till Nacka C. Remiss från förvaltningen för utbyggd tunnelbana, Stockholms läns landsting. Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr E2015-00139

§20 Förlängning av tunnelbanan från Kungsträdgården till Gullmarsplan och söderort. Remiss från förvaltningen för utbyggd tunnelbana, Stockholms läns landsting. Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr E2015-00137